Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.

Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.

Profesor užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přednášející na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Obor: užitá geofyzika se zaměřením na radioaktivitu hornin, průzkum uranu a monitorování radioaktivity přírodního prostředí. Autor radiometrické mapy Československa a radiometrické mapy České republiky. Konzultant, expert a poradce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, Vienna, Austria), expertní mise v Evropě, Asii, Africe a Americe. Přednášející na World Nuclear University (London) – School of Uranium Production (DIAMO, ČR). Člen zkušební komise Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a vedoucí vědecký pracovník pro metodiku stanovení radonového indexu pozemků ČR. Aktivní přednášková účast na 77 mezinárodních kongresech a konferencích.

Autor a  co-autor 16 knih a monografií, 110 odborných článků, 24 skript a studijních materiálů a více než 84 zpráv o výzkumu z toho 17 pro cizí vlády. Vyzvaný spoluautor 7 monografií Mezinárodní agentury pro atomovou energii a EU publikace European Atlas of Natural Radiation.

Proděkan geologické sekce na PřF UK v Praze (1994 – 1997), předseda státní komise ČR pro udělování vědeckých titulů doktor věd (DrSc.) pro obor ložisková geologie a užitá geofyzika (1991 – 1998).

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace