Mgr. František Brož

Vzdělání:
- 1983–1988       FF UK Praha, obor český jazyk a literatura – dějepis, učitelské studium
- 1992–1994       FF UK Praha, studijní program Dějiny filozofie v dějinách společnosti
relevantní vzdělávání organizované zaměstnavatelem:
- Teorie a praxe testologie (projekt CITO Arnhem, spolupráce OKE Krakow) 
- počítačové dovednosti 

Přehled praxe:
- 2022 (únor-srpen)    ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí; sídlo školy v Poděbradech - ředitel školy
- 2020–dosud     NPI ČR Praha: spolupráce v oblasti revizí RVP a podpory českých škol v zahraničí
- 2020– leden 2022, září 2022–dosud       konzultační a metodické činnosti (modularizace ŠVP) pro ZŠ a SŠ JEDNA RADOST (Poděbrady, Kolín)
- 2018–dosud     Česká televize + Konektor Social - projekt ČT EDU – člen řídícího týmu projektu, supervizor humanitních vzdělávacích oblastí, garant pro český jazyk a literaturu
- 2017–2020       NÚV Praha: projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – metodik projektu, garant vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace (ČJ), Umění a kultura, Člověk a svět práce
- 2016–dosud     www.procestinu.com - vývoj a editace webových stránek a elektronického časopisu PROČeštinu
- 2014­–dosud     Českomoravská společnost pro automatizaci: člen řešitelského týmu projektu Vynálezci, vědci a podnikatelé v českých zemích
- 2013–2017       Zkoušej.cz, o. p. s. – vzdělávací expert
- 2013–2015       NÚV ­Praha: Spolupráce škol a firem (POSPOLU) – metodik projektu, garant vývoje metodických publikací
- 2012–dosud     OSVČ: vývoj metodických materiálů pro čtenářskou gramotnost a ověřování výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, zpracování odborných korektur, autorství/spoluautorství publikací pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a žáky středních škol, oponentní posudky, slovníkové a další publikace (Pomáháme školám k úspěchu, Jihočeský kraj – krajský úřad, nakladatelství Edika Brno, Fragment Praha, Fraus Plzeň, Akcent Třebíč, Host Brno, SPN Praha, Fortuna Praha, Alter Ego Praha, Tauris Praha; Učitelské noviny, Tutor)
- 2012–2019       Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK Praha: projekt CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) – vývoj standardizovaných testů, zpracování hodnocení výsledků testování
- 2006–2008       Host do školy: člen redakční rady
- 2001­–dosud     FF UK Praha, Ústav české literatury a komparatistiky: vedení přednášek a seminářů orientovaných k didaktice literatury, vedení a oponentury diplomových prací, vývoj testů k přijímacímu řízení
- 1999­–2011       Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Praha (1999–2003 v rámci VÚP; 2003–2005 v rámci ÚIV): hlavní metodik pro český jazyk a literaturu, vedoucí sekce, zástupce ředitele divize, vedoucí redakční rady časopisu Evaluace, data, analýzy
- 1990­–1999       Gymnázium (resp. Gymnázium a obchodní akademie) Vrchlabí: učitel českého jazyka a literatury, dějepisu, filozofie, předseda předmětové komise  
- 1989­­–1991       SOŠ a SOU Trutnov: učitel českého jazyka a literatury

Lektorská činnost:
2011–dosud       lektor akreditovaných vzdělávacích seminářů v oblasti českého jazyka a literatury, rozvoje a ověřování čtenářské gramotnosti, ověřování výsledků vzdělávání, metodiky konstrukce evaluačních nástrojů (např. NIDV Praha, Schola education Prostějov; Vzdělávací institut Středočeského kraje; Středisko služeb školám Brno; Descartes, v. o. s.; Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice; KVC JŠ Plzeň); 

Další působení:
- 2016–2021     člen školské rady školní právnické osoby Základní škola Jedna radost Pňov-Předhradí se sídlem v Poděbradech
- 2013–2015       člen školské rady ZŠ Kostomlaty nad Labem

Publikační činnost (výběr):

Slovníkové příručky
- Brož, F.: Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. Praha, Fragment 2018.
- Brož, F.: Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury. Praha, Fragment 2017.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech I. (1800–1899). Brno, Host 2002.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech II. (1900–1945). Brno, Host 2004.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech III. (1946–2000). Brno, Host 2005.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech IV. (do roku 1800). Brno, Host 2006.

Monografie a učební texty
- Brož, F. - Brožová, P.: Desetiminutovky. Vlastivěda. Dějepisná část. Brno, Edika 2021.
- Brož, F.: Desetiminutovky. Přijímací zkoušky z češtiny, 5. třída. Brno, Edika 2021.
- Brož, F.: Destrukční učebnice češtiny. Brno, Edika 2019.
- Brož, F.: Desetiminutovky. Shoda přísudku s podmětem. Brno, Edika 2018.
- Brožová, P. - Brož, F.: Desetiminutovky. Velká a malá písmena. Brno, Edika 2018. 
- Brož, F. - Brožová, P. - Gazdíková, V.: Přijímací zkoušky na střední školy. Brno, Edika 2017.
- Brož, F. - Brožová, P. - Gazdíková, V.: Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Brno, Edika 2017.
- Brožová, P. - Brož, F.: Desetiminutovky. Koncovky podstatných a přídavných jmen. Brno, Edika 2017.
- Brožová, P. - Brož, F.: Hrátky se sportem pro děti. Brno, Edika 2016.

- Brožová, P. - Brož, F.: Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ. Brno, Edika 2016.
- Brož, F.- Brožová, P.: 222 úloh k jednotným přijímačkám. Český jazyk a literatura. Třebíč, Akcent 2015.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Vladislav Vančura. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. William Shakespeare. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Jan Neruda. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Karel Čapek. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012.
- Brož, F.-– Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012.
- Brož, F. - Sittová, G.: Testové úlohy nejen pro deváťáky - český jazyk. Praha, Fortuna 2006.
- Brož, F.: Netradiční testové úlohy z českého jazyka. Praha, SPN 2005.
- Brož, F.: Umíme číst sportovní zprávy?  Praha, Tauris 2003.
- Brož, F. - Tomíčková, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. Základní obtížnost. Praha, Tauris 2001.
- Brož, F. - Kostečka, J.: Český jazyk a literatura. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. Vyšší obtížnost. Praha, Tauris 2001.
- Brož, F.: Příručka ke studiu české literatury pro 4. ročník gymnázia. Vrchlabí, Gymnázium 1990, strojopis.
- Brož, F.: Petr Bezruč. In: Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3. ročník SOŠ. Praha, SPN 2003.
- Brož, F.: Petr Bezruč. In: Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2003.
- Schindler, R. a kol. (Brož, F. - Hulešová, M. - Chvál, M. - Kovařík, Š. - Matoušek, J. - Mičienka, M. - Smetáčková, M.): Rukověť autora testových úloh. Praha, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 2006. 
- Styblík, V. - Brož, F. - Tomíčková, P. - Pelichovský, I.: Přijímací zkoušky na střední školy, český jazyk a literatura. Praha, SPN 2002.

Elektronické publikace
- Vencovská, T. - Naske, P. - Rathouská Grmelová, E. - Vencovský, F. - Denková, H. - Brož, F.: Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem. Praha, NÚV 2015.
- Brož, F.: Fotbalové mistrovství Evropy 2012 v testových úlohách. Plzeň – Kostomlaty n. L., Fraus – František Brož 2013.
- Brož, F.: Hokejové mistrovství světa 2012 v testových úlohách. Plzeň – Kostomlaty n. L., Fraus – František Brož 2013.

Granty a projekty (publikace)

- Brož, F.: Didaktický standard (Literatura v pedagogických dokumentech). Výstup grantu v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR na rok 2006 (Literatura jako výchova k rozumění), Praha, FF UK 2006.
- Brož, F. a kol. (Bílek, P. A. - Brožová, P. - Sittová, G. - Šlédrová, J. - Vaněk, V. - Vaňková, I. - Waclawičová, M.): Očekávané výstupy v RVP ZV z českého jazyka a literatury ve světle testových úloh. Praha, ÚIV 2006. Systémový projekt Kvalita I., úkol 4A2U2.

Studie v časopisech a sbornících
- Brož, F.: Společenskovědní seminář jako integrující předmět. In: Filosofický časopis 3/1996, s. 463-480.
- Brož, F.: Interdisciplinarita ve škole. In: Prométheus 13/1999, s. 19-20.
Brož, F. – Voňková, H.: K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CLoSE. In: Český jazyk a literatura 1/2015-2016, s. 27-33.
- články v Učitelských novinách, naposledy Brož, F.: Napětí mezi obsahem a možnostmi výuky. In: Učitelské noviny 1/2017, s. 12; Brož, F.: Rámce pamatují na rozvoj čtenářských dovedností. In: Učitelské noviny 36-37/2016, s. 25-28.

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace