PhDr. František Bahenský

Bahenský František 
etnolog, historik; absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Mgr. (2001); PhDr. (2002). Pracovník Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Oddělení historické etnologie - do 5/2018), kde zastává řadu funkcí: od 2002-dosud vědecký tajemník, 2004-2006 člen vědecké rady, 2004-2015 člen redakční rady časopisu Český lid, 2007-2011 člen Rady pracoviště, od 2009 člen redakční rady časopisu Historická demografie, doktorand na FF UK (Ústav etnologie). Přednášel na Katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2002-2016) a Katedře historie Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2009-2016). Specializuje se především na mimoevropskou etnologii/etnografii, etnohistorii východní Evropy a zemí bývalého SSSR, dějiny oboru, etnokartografii. Od roku 1996 provádí dlouhodobé terénní výzkumy u nativních etnik (Chantů, Mansů, Něnců) na teritoriu Ruské federace (Jamalo-něněcký a Chanty-mansijský autonomní okruh) a od roku 2001 terénní výzkumy v rumunském Sedmihradsku. Rovněž uskutečnil řadu studijních pobytů v zahraničí (Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin, Ludwig - Maxmillian Universität München, Universität Wien, Moskva, Sankt-Petěrburg, Gorno-Altajsk). Je řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů, editorem a autorem řady publikací, odborných studií, zpráv, recenzí. Kontakt: PhDr. František Bahenský, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, e-mail: bahensky@hotmail.com

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace