Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.

 

Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.

letní semestr 2017, 2016

Povolání nebo vykonávaná funkce

 

duben 2016 – červen 2017

Povolání nebo vykonávaná funkce

 

srpen 2015 – doposud

Povolání nebo vykonávaná funkce

 

listopad 2014 - leden 2016

Povolání nebo vykonávaná funkce

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. Rettigové 47/4, Praha 1

Lektorka v oblasti prevence rizikového chování

 

Základní škola náměstí Curieových 886/2, Praha 1

Učitelka skupiny mimořádně nadaných žáků

 

 

Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, Praha 6

Lektorka akredit. programu MŠMT podpory osobnosti pedagogů, lektorka rozvoje EQ pro rodiny

 

Obecně prospěšná společnost Sirius,ops. Thunovská 12, Praha 1

Projektová manažerka projektu Prevence ohrožení dítěte a rodiny

 

červenec 2010 – doposud

Vyšší odborná škola sociálně právní – Jasmínová 3166 / 37, Praha 10

Povolání nebo vykonávaná funkce

Vyučující, marketing, odborný správce profilu školy na sociální síti.

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Výuka odborných předmětů: krizová intervence, mediální výuka, rizikové jevy,

sociální práce s ohroženou mládeží, sociální práce se seniory, výzkumná činnost.

Vedení závěrečných prací, další vzdělávání pedagogických pracovníků,

organizace odborných setkání (Most moci a bezmoci),

rozvoj kompetencí v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky.

 

říjen 2009 – doposud

Psychoterapeutické, sociální a zdravotní poradenství.

Skupinové lektorování – komplexní podpora osobnosti (zejména rodičů, pedagogů),

skupinová práce s dětmi, rozvoj talentu, emoční a sociální inteligence.

Krizová intervence.

Živnostenský list.

 

září 2007 – prosinec 2012

Katedra praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Povolání nebo vykonávaná funkce

Odborná asistentka

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Vedení diplomových a bakalářských prací

Garantka předmětů: úvod do problematiky gender,

sociální práce s oběťmi násilí v rodině,

problematika gender pro sociální pracovníky

 

říjen 2009 – září 2012

Katedra společenských věd Vysoké školy evropských

a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích, Příbrami

Povolání nebo vykonávaná funkce

Odborná asistentka

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Vedení závěrečných prací

Výuka předmětu rovnost pohlaví a instituce

 

září 2005 – říjen 2010

Katedra sociální práce a sociální politiky

Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích

Povolání nebo vykonávaná funkce

Odborná asistentka

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti

Výuka předmětů: sociologie životního způsobu,

úvod do teorie komunikativního jednání, masová média a společnost,

sociální problematika z aspektu gender,

sociologie rodiny, metodologie vědeckého výzkumu.

 

leden 2002 – říjen 2006

Linka důvěry v Českých Budějovicích

Povolání nebo vykonávaná funkce

Konzultantka při krizové intervenci

září 2004 – srpen 2005

Katedra sociální práce a sociální politiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

 v Českých Budějovicích

Povolání nebo vykonávaná funkce

Asistentka

 

prosinec 2002 – leden 2004

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy v Českých Budějovicích

Povolání nebo vykonávaná funkce

Koordinátorka projektu Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb u neziskových organizací v zájmu posílení jejich profesionality a trvalé udržitelnosti

 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace