Mgr. Zdeněk Beneš

Jméno: Zdeněk Beneš

Telefon: +420 775 435 218

E-mail:zdenek.benes@uappsc.cz

Státní příslušnost: Česká republika

Datum narození: 22.4.1984

Vzdělání: Mgr. (Bc. na Ústavu archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brně 2003-2006), Mgr. na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Univerzita Karlova 2006-2009), od r. 2009 pokračuje v doktorském studiu

Profesní zkušenosti: Regionální muzeum Kolín – poloviční úvazek na dobu určitou (4 měsíce) v roce 2007 jako správce sbírky. Od 1.1.2012 na pozici archeologa v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech pro okres Kolín. Od roku 2013 vedení kurzu a semináře "Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě" na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze. Aktivní účast na domácích i zahraničních odborných konferencích, dvě studijní zahraniční stáže (2008 Krakov, 2010 Bonn), každoročně vedení záchranných archeologických výzkumů, před desítku publikací v odborných časopisech.

 

Jméno: Viktoria Čisťakova

Telefon: +420 721 347 090

E-mail: viktoria_cistakova@nm.cz

Státní příslušnost: Česká republika

Datum narození: 8.2.1987

Vzdělání: Mgr. na Ústavu pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova 2006-2012), od r. 2012 pokračuje v doktorském studiu

Profesní zkušenosti: Lektorka AJ v Jazykové škole, Atrei Dobříš (2011-2012). Od 1.2.2013 na pozici kurátora archeologické sbírky v Národním muzeu. Aktivní účast na domácích i zahraničních odborných konferencích, příprava dočasných i stálých výstav v Národním muzeu, správá sbírky starší doby železné, publikace v odborných časopisech. Již několika let členka zahraničního systematického výzkumu římského provinciálního sídliště na bulharské lokalitě Strojno-Jurta. Zkušenosti práce s veřejností, výukové programy pro děti a dospělé, účast na projektu Archeologie na dosah.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace