Mgr. Marek Chvátal

Mgr. Marek Chvátal

Narozen 24. 12. 1972 v Ledči nad Sázavou

Bydliště: Stínadla 1046, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Stav: ženatý, děti ve věku 10, 13 a 16 let

 

Vzdělání

– Gymnázium Havlíčkův Brod (1991);

– Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, geologické obory (1996, Mgr.); státní zkoušky z mineralogie, geochemie a ložiskové geologie.

– Ve školním roce 2016/2017 „Studium pedagogiky a)“ (tzv. malé pedagogické minimum) v NIDV Jihlava.

– Ve školním roce 2018/2019 základní kurz Školy muzejní propedeutiky u Asociace muzeí a galerií v Praze.

Zaměstnání

1996–2003 Přírodovědecká fakulta UK, odborný asistent pro mineralogii:

přednášky, cvičení a exkurze pro studenty 1. ročníku;
přednášky a exkurze pro Univerzitu 3. věku;
skripta z obecné a systematické mineralogie pro studenty 1. ročníku (viz níže Přehled publikací);
správa univerzitní mineralogické sbírky (Mineralogického muzea PřF UK);
provoz rentgenové difrakční laboratoře (= analytika);
nějaká ta věda (kromě ryze mineralogických prací např. spolupráce s restaurátory z AVU Praha na výzkumu starých maleb a plastik, studium příčin rozpadu betonů pro ŘSD ČR, analýzy ledvinových a močových kamenů pro medicínská pracoviště).

od 2004  Redaktor, překladatel a autor textů „na volné noze“ (OSVČ), nejprve pro Ottovo nakladatelství, poté mj. pro nakl. Mladá fronta, Academia, Euromedia, Fraus, Kartografie, Granit, REBO Prod., Reader’s Digest Výběr, Agenturu ochrany přírody a krajiny, Českou geologickou službu, nakl. Grada, Kniha Zlín, Vyšehrad, Prostor, organizace kraje Vysočina, Národní muzeum – viz přiložený přehled;

zkušenost s prací pro reklamní agentury, nejvíce pro Hemispheres Creative & Advertising Agency Ltd. – průběžně;
autor a redaktor slovníkových hesel (zejména přírodní vědy, geografie, technika, biografie);
autor fotografií a ilustrací pro encyklopedie a učebnice různých nakladatelů;
knižní překlady z angličtiny;
redaktor cca 250 knih různých nakladatelů, zejména přírodovědně popularizačních a medicínských;
recenze a posudky uvažovaných titulů.

               (Viz přiložený přehled.)

2010–2011: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (technická pomoc archeologovi muzea, podíl na výstavách, redakční práce na publikacích, plakáty, propagační materiály atd.). V mimopracovním čase překládání a redigování knih.

školní rok 2017/18: Výuka na gymnáziu Ledeč n. S. – Bi a Ch, cca 1/3 úvazku.

školní rok 2018/19: 1 den v týdnu výuka na gymnáziu Ledeč n. S. (Bi/geologie, kvarta).

od 2018: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (správa sbírek, výstavy, redakce sborníku Havlíčkobrodsko, organizace muzejních akcí, sklářský projekt). V mimopracovním čase redigování knih.

 

Další dovednosti, koníčky

Pasivní znalost angličtiny (řada knižních překladů, viz níže) a ruštiny.
Řidičský průkaz skupiny B.
Fotografování (krajina, portrét).
Relativně pokročilá uživatelská znalost práce na PC (vedle sady Office mj. grafické programy CorelDraw, Photoshop, Zoner).
Sbírání minerálů, hornin a zkamenělin; přírodní vědy v nejširším smyslu, jejich historie.

 

Přehled publikací

(Přehled obsahuje výběr z publikací, na nichž jsem pracoval jako autor, překladatel či redaktor. Data jsou aktuální k 14. 4. 2020.)

 

Skripta a učebnice, učební pomůcky

Mineralogie pro 1. ročník – krystalografie, 1. vydání 1999 (Karolinum, Praha), 2. vydání 2002 (Karolinum, Praha), 3. vydání 2013 (Vodní zdroje Chrudim). Skriptum vyšlo v roce 2007 v překladu do portugalštiny na Technické univerzitě v Riu de Janeiro jako studijní materiál pro tamní studenty.
Skriptum Úvod do systematické mineralogie, Silikátový svaz, Praha, 2004.
Kapitoly „Základy mineralogie“ a „Základy geologie“ do středoškolské učebnice Keramika, Silikátový svaz, Praha, 2011.
Středoškolská učebnice Geologie pro gymnázia, nakl. Fortuna, Praha, 2014.
Výukové materiály pro moje semináře o geologii, horninách a nerostech pro učitele zš a sš (zejména stručná skripta Krátce o minerálech a Krátce o horninách).

Výukové kolekce hornin a doprovodných materiálů pro školní výuku. Pro detaily viz webové stránky sadyhornin.cz.

 

Jiné autorské práce

Hesla a tabulky pro Ottovu všeobecnou encyklopedii ve dvou svazcích, Ottovo nakladatelství (2003).
Hesla a tabulky pro Encyklopedii ČR, Ottovo nakladatelství (2004) – autorská hesla a redakce oddílů Příroda a Technika.
Textová část výukových CR-ROMů firem DigArt a EDU-ART: mj. Minerály (2005), Karlův most (2006), Královská cesta (2008), Korunovační klenoty (kniha a CD-ROM, 2008), Katedrála sv. Víta (2008).
Kapesní svět 1 a 2 – Albatros, edice Oko (2007), s J. Bulisovou.
Hesla z přírodních věd a techniky pro Velký slovník českého jazyka, nakl. Fraus (nevím, zda vyšel).
Ptačí oblasti – Agentura ochrany přírody a krajiny (kompilace dat pro publikaci, 2010).

 

Fotografie a obrázky

Makrofotografie nerostů a kresby pro Ottovu všeobecnou encyklopedii ve dvou svazcích, Ottovo nakladatelství (2003).
Makrofotografie nerostů, fotografie geologických jevů v terénu a lokalit, kresby pro Encyklopedii ČR, Ottovo nakladatelství (2004).
Makrofotografie nerostů, hornin a zkamenělin pro Ekologický přírodopis pro 9. ročník základní školy, 2. vydání, nakl. Fortuna (2009).
Informační panely např. pro arboretum ZŠ Ledeč n. S., Stanici ochrany fauny v Pavlově, Muzeum Světelska ve Světlé n. S.
Kresby a fotografie pro vlastní učební texty (viz výše Skripta a učebnice).

 

Překlady (ty rozsáhlejší)

Earth / Země (pasáže o neživé přírodě), kol., nakl. Euromedia (2004).
Oceans / Oceány (pasáže o neživé přírodě), kol., nakl. Euromedia (2006).
Earth / Planeta Země (pasáže o neživé přírodě), autor M. Allaby, nakl. REBO Production (2008).
The History of Astronomy / Dějiny astronomie, autoři H. Couperová a N. Henbest, nakl. Euromedia (2009).
Leonardo, autor M. Kemp, nakl. Mladá fronta (2009).
The Cosmic Detective / Vesmírný detektiv, autor M. Bhaumik, nakl. Euromedia (2010).
Train your Brain to be a Genius / Trénuj svůj mozek a budeš génius, autor J. Woodward, nakl. Euromedia (2011).
Bicycle / Bicykl, autor F. Baroni, nakl. REBO Production (2011).
Present at the Creation: The Story of CERN and the Large Hadron Collider / Okamžik stvoření – lov na božskou částici, autor A. D. Aczel, nakl. Euromedia (2012).
The Book of Numbers: The Secrets of Numbers and How they Created Our World / Kniha o číslech, autor P. J. Bentley, nakl REBO Prod. (2013).
You Can Have an Amazing Memory / Cvičte svoji paměť, autor D. O’Brien, nakl. Euromedia (2013).
Geography, a children’s encyclopedia / Země, dětská obrázková encyklopedie, autor J. Woodward, nakl. Euromedia (2014).
Knowledge Encyclopedia / Encyklopedie znalostí (pasáže o neživé přírodě, vědě a technice), DK-Author, nakl. Euromedia (2014).
An Astronaut’s Guide to Life on Earth / Astronautův průvodce životem na Zemi, autor Ch. Hadfield, nakl. Euromedia (2014).
The Science Book / Kniha vědy, Adam Hart-Davis a kol., nakl. Euromedia (2015).
Knowledge Encyclopedia Space! / Vesmír v kostce, DK-Author, nakl. Euromedia (2016).
Stars / Hvězdy, DK-Author, nakl. Euromedia (2017).
Big History / Velké dějiny (kapitoly o vesmíru a planetě Zemi), DK-Author, nakl. Euromedia (2017).
Do You Know About Space? / Proč? Vesmír, DK-Author, nakl. Euromedia (2018).
Science/Technology/Math / Věda/Technika/Matematika nás baví – série tří knih pro mládež STEM Quest (2018).
The Astronomy Book / Kniha astronomie, J. Mitton a kol., nakl. Euromedia (2018).
Knowledge Encyclopedia – Science / Věda v kostce, DK-Author, nakl. Euromedia (2019).

 

Redakční práce

Pro nakl. Academia

D. Lewis-Williams, D. Pearce: Uvnitř neolitické mysli (2008, ed. Galileo).
F. Ruddiman: Pluhy, nemoci a ropa (2011, ed. Galileo).
P. Atkins: Čtyři zákony, které řídí vesmír (2012, ed. Galileo).
I. Kraus: Fyzikové ve službách průmyslové revoluce (2012).
D. Velebil: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách (2012).
J. Kolejka: Nauka o krajině, geografický pohled a východiska (2013).
Z. Roček: Kronika zoologického poznávání (2013).
B. Utitz: Kaleidoskop mého století (2013).
M. Svítek: Víc než součet částí (2013).
Z. Vašků: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (pranostikon) (2014).
J. Lhotský: Symbiotický vesmír: Biologický horizont událostí (2014).
L. Samek, F. Černý: Fyzika v příkladech I: mechanika pro studenty vysokých škol (2014).
J. Višňák: Kvantově chemické algoritmy pro kvantové počítače (2014).
I. Pelant, J. Valenta: Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři (2014).
I. Kraus: Století fyzikálních objevů (2014).
B. Clegg: Gravitace (2015, ed. Galileo).
R. M. Hazen: Příběh Země (2015, ed. Galileo).
K. Piorecký: Česká literatura a nové média (2016).
M. Stehlík: Babické vraždy 1951 (2016).
D. Černý: Princip dvojího účinku (2016).
O. Kolář: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první čs. republiky (2016).
P. Pokorný a kol: Afrika zevnitř (2016).
M. a J. Čvančarovi: Když u nás byl Buffalo Bill (2017).
M. Gojda: Archeologie a dálkový průzkum (2017).
I. Kraus, Š. Zajac: Fyzika za první republiky (2017).
K. Sezemská: Názvosloví organických sloučenin (2017).
L. Samek: Fyzika v příkladech II: molekulová fyzika … pro studenty vysokých škol (2017).
E. Strouhal, B. Vachala, H. Vymazalová: Lékařství starých Egypťanů II (2017).
M. Verner: Abúsír. V srdci pyramidových polí (2017).
J. Šantrůček a kol: Stabilní izotopy biogenních prvků, použití v biologii a ekologii (2018).

M. Čihák: Ověření produkce sekundárních metabolitů (2019).
J. Plášil a kol.: Jáchymov – mineralogická perla Krušnohoří (2019).

Pro nakl. Euromedia

G. M. Ziegler: Matematika vám to spočítá (2012).
A. Roberts: Evoluce. Příběh člověka (2012).
J. Jiránek: Země jako kosmický terč (2012).
F. M. Krauss: Richard Feynman a kvantový svět (2012).
V. Kabourek: Ze Staňkova do Hollywoodu (2013).
S. Parnell: Četa Psanců (2013).
B. Mackowiak: Obrazový atlas astronomie (2013).
F. J. Ayala: Velké otázky: Evoluce (2014).
J. Levy: Cvičte mozek (2015).
DK: Palné zbraně, ilustrovaná historie (2015).
T. Zoellner: Vlaky, cestování po kolejích, které utvářely dnešní svět (2015).
DK: Kniha o traktorech, úplná historie v obrazech (2016).

Pro nakl. Mladá fronta

F. Fediuk: Hovory s kamením (2006).
P. Kulhánek, J. Rozehnal: Hvězdy, planety, magnety (2007).
P. Morávek: Zlaté dotyky pěti kontinentů (2008).
M. Amos: Úsvit živých strojů (2008).
N. deGrasse Tyson: Smrt v podání černé díry (2008).
J. Kanipe: Hubbleovy stíny (2009).
J. Gribbin: Vesmír: životopis (2009).
S. W. Hawking a kol.: Budoucnost prostoročasu (2009).
J. Cousteau: Člověk, orchidej a chobotnice (2010).
G. Pinchová: Magie ve starém Egyptě (2010).
S. J. Gould: Lživé kameny z Marrákeše (2011).
Z. Součková: Deník běžkyně (2016).

Pro nakl. Grada

D. Růžek a kol.: Klíšťová encefalitida (2015).
R. Vychodilová a kol.: Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci (2015).
L. Kukla: Sociální a preventivní pediatrie (2016).
P. Bartůněk a kol.: Vybrané kapitoly z intenzivní péče (2016).
D. Musil a kol. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (2016). Též angl. e-kniha, 2018.
T. Pemová, R. Ptáček: Zanedbávání dětí – příčiny, důsledky a možnosti hodnocení (2016).
D. Kužel, M. Tóth, M. Mára: Základy panoramatické hysteroskopie (2016).
P. Žáček a kol.: Aortální nedomykavost (2016).
P. Ihnát: Základní chirurgické techniky a dovednosti (2017).
J. Špičák a kol.: Novinky v gastroenterologii a hepatologii (2017).
D. Slouka: Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení (2017).
T. Tham a kol.: Urgentní gastroenterologie (2017).
J. Thomas a kol.: Klinické vyšetření (2018).
L. Súkupová: Radiační ochrana při rentgenových výkonech (2018).
J. Kubinyi a kol.: Principy radiační ochrany v nukleární medicíně (2018).
J. W. Heitz, ed.: Pooperační péče (2019).

Pro Reader’s Digest Výběr

kol.: Formování krajiny (2011).
kol.: Mocné oceány (2011).

Pro nakl. Granit

L. Mlčoch, V. Cílek, J. Petránek: České a moravské acháty a jiné křemité hmoty (2010).
Z. Dvořák a kol.: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve (2010).
M. Košťák, M. Mazuch (eds.): Putování naším pravěkem (2011).
Z. Dvořák a kol.: Minerály severočeské hnědouhelné pánve (2012).
R. Hanus: Český granát (2013).
R. Hanus a kol.: České a moravské vltavíny (2015).
D. Velebil: Minerály Prahy a jejich lokality (2018).
D. Smutek: Chvaletice, příběh o železe, síře a manganu (2019).
L. Rejl: Křemeny Českomoravské vrchoviny (2019).

Pro vydavatelství VŠCHT

M. Novák: Počátky strukturní teorie organických sloučenin (nevím, zda vyšlo).

Pro nakl. Kniha Zlín

A. Benjamin, M. Shermer: Tajemství bleskové matematiky (2016).
V. Smil: Globální katastrofy a trendy (2017), Energie (2018), Ropa (2018).

Pro nakl. Vyšehrad

G. Schatz: Kouzelná zahrada biologie (2016).

Pro nakl. Prostor

N. Bostrom: Superinteligence (2017).

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny:

J. Čeřovský a kol.: Botanicky významná území ČR (2007).
H. Härtel a kol: Mapování biotopů v České republice (2009).
L. Miko, M. Hošek eds.: Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR – stav k roku 2009 (2009).

Pro Českou geologickou službu

Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 č. 24-144, č. 25-231, č. 25-142.
Série vysvětlivek k hydrogeologickým mapám, projekt Rebilance zásob podzemních vod, od 2019, v běhu (dosud 7 dílů).

Pro Národní muzeum

J. Sklenář a kol.: Metodika konzervace sbírkových předmětů… (2016).
Časopis Fossil Imprint, technická redakce, od roku 2018 (v běhu).
Katalog ke vznikající nové přírodovědné expozici NM (2019)
Redakce textů pro budovanou přírodovědnou expozici (v běhu)

 

Pro Muzeum města Ústí nad labem

Z. Dvořák a kol.: Minerály Českého středohoří (2017).
Z. Vařilová a kol.: 140 let muzejnictví na Ústecku (2018).
Z. Vařilová, ed.: Geologie Českosaského Švýcarska (2020).

Pro Kraj Vysočina a jeho organizace

Listopad 1989 v Československu, sborník z konference (2010).
Etnografická terénní práce, sborník z konference (2014).
Texty a katalog k výstavě Hrady česko-rakouského pomezí (2014).
Texty a katalog k výstavě Poklady Vysočiny (2014).
Sklářství na Vysočině, sborník příspěvků z konference (2015).
Příběhy brodských domů, katalog k výstavě (2016).
Havlíčkobrodsko, sborník příspěvků o regionální historii: č. 24 (2010), č. 32 (2019),
č. 33 (2020), č. 34 (v běhu)
M. Stehlík: Poklady v síti času (v běhu)
S. Maier: Pod jedním nebem (v běhu)

Pro jiné

Gymnázium Havlíčkův Brod 1735–2010 (pro Gymnázium Havlíčkův Brod, 2010).
Karel Havlíček Borovský 1821–1865, sborník statí (Město Havl. Brod a nakl. Petrkov, 2011).
J. Hrdá: Lékařkou na Vysočině (vzpomínky MUDr. Irmy Němečkové), Místní organizace Českého červeného kříže Světlá nad Sázavou (2013).
S. Růžička, V. Kunc: Santini, stručný průvodce životem a dílem (2014).
Světelsko, vlastivědný sborník, 3. díl, Město Světlá nad Sázavou (2015).
M. Kamp: Obec Kyjov ve 20. století. Obec Kyjov (2016).
J. Bastlová: Stamicové. Město Havlíčkův Brod (2017).

 

Výstavy, expozice, přednášky, exkurze

Podíl na stálých expozicích Muzea Světelska ve Světlé nad Sázavou, zejména práce na textech a grafice.
V Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod podíl na výstavách v letech 2010 a 2011, zejména grafické práce. Tam i výstava Otevřená země – horniny, minerály a zkameněliny Havlíčkobrodska, 6. 5. až 10. 7. 2011 – scénář a realizace.
Série tří celodenních přírodovědeckých vycházek „Krajinou v souvislostech“, 2015, spolupořadatel a lektor (spolufinancoval Kraj Vysočina).
2016–2019 organizace přednášek a exkurzí pro veřejnost na historická a přírodovědná témata pro Město Světlé nad Sázavou (s kolegou, každoročně 6 přednášek + 6 navazujících exkurzí, příležitostné mimořádné přednášky).
Průběžně geologické exkurze a přednášky pro veřejnost a základní a střední školy a podobná drobná popularizace geologických nauk.
2016–2017 pro Národní institut dalšího vzdělávání učitelů semináře „O horninách, nerostech, zkamenělinách a planetě Zemi“, šesti- a osmihodinové semináře o geologii, minerálech a horninách.
Od 2018 semináře z geologie, mineralogie a petrologie pro krajské organizace dalšího vzdělávání učitelů.
Od 2018 výstavy, exkurze, přednášky v rámci zaměstnání v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.

 

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace