Mgr. Marek Chvátal

Vzdělání

– Gymnázium Havlíčkův Brod (1991);

– Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, geologické obory (1996, Mgr.); státní zkoušky z mineralogie, geochemie a ložiskové geologie.

– Ve školním roce 2016/2017 jsem v NIDV Jihlava absolvoval „Studium pedagogiky a)“ (tzv. pedagogické minimum).

 

Zaměstnání

1996–2003 Přírodovědecká fakulta UK, odborný asistent pro mineralogii:

 • přednášky, cvičení a exkurze pro studenty 1. ročníku;
 • přednášky a exkurze pro Univerzitu 3. věku;
 • skripta z obecné a systematické mineralogie pro studenty 1. ročníku (viz níže Přehled publikací);
 • správa univerzitní mineralogické sbírky (Mineralogického muzea PřF UK);
 • provoz rentgenové difrakční laboratoře (= analytika);
 • nějaká ta věda (kromě ryze mineralogických prací např. spolupráce s restaurátory z AVU Praha na výzkumu starých maleb a plastik, studium příčin rozpadu betonů pro ŘSD ČR apod.);

2004–2018 Redaktor, překladatel a autor textů „na volné noze“ (OSVČ), nejprve pro Ottovo nakladatelství, poté mj. pro nakl. Mladá fronta, Academia, Euromedia, Fraus, Kartografie, Granit, REBO Prod., Reader’s Digest Výběr, Agenturu ochrany přírody a krajiny, Českou geologickou službu, nakl. Grada, Kniha Zlín, Vyšehrad, Prostor, organizace kraje Vysočina, Národní muzeum;

 • zkušenost s prací pro reklamní agentury, nejvíce pro Hemispheres Creative & Advertising Agency Ltd. – průběžně;
 • autor a redaktor slovníkových hesel (zejména přírodní vědy, geografie, technika, biografie);
 • autor fotografií a ilustrací pro encyklopedie a učebnice různých nakladatelů;
 • knižní překlady z angličtiny;
 • redaktor cca 200 knih různých nakladatelů, zejména přírodovědně popularizačních a v poslední době medicínských;
 • recenze a posudky uvažovaných titulů.

                    (Viz přiložený přehled.)

2010–2011: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

 • technická pomoc archeologovi muzea (práce v terénu, zpracování a fotografování nálezů, vypracovávání archeologických zpráv pro investory, úřední agenda aj.);
 • podíl na výstavách pořádaných muzeem (viz níže);
 • redakční práce na publikacích vydávaných muzeem (viz níže);
 • plakáty, propagační materiály atd. (počítačová grafika).

(V mimopracovním čase jsem pokračoval v překládání a redigování knih.)

2017–2018: Učitel na gymnáziu Ledeč n. S. – Bi a Ch, na cca 1/3 úvazku

2019: Učitel na gymnáziu Ledeč n. S. – Bi (geologie), externista

2018–2019: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (správa sbírek, výstavy, redakce sborníku Havlíčkobrodsko); 1 den v týdnu výuka na gymnáziu Ledeč n. S. (geologie, kvarta)

 

Další dovednosti, koníčky

 • Pasivní znalost angličtiny (řada knižních překladů, viz níže) a ruštiny.
 • Řidičský průkaz skupiny B.
 • Relativně pokročilá uživatelská znalost práce na PC (vedle sady Office mj. grafické programy CorelDraw, Photoshop, Zoner).
 • Sbírání minerálů, hornin a zkamenělin; přírodní vědy v nejširším smyslu, jejich historie.
 • Od roku 2016 jsem držitelem oprávnění MŠMT k lektorování geologických věd v Národním ústavu dalšího vzdělávání (kurzy pro učitele zš a sš).

 

Přehled publikací

(Přehled obsahuje výběr z publikací, na nichž jsem pracoval jako autor, překladatel či redaktor. Data jsou aktuální k 4. 6. 2018.)

 

Skripta a učebnice, učební pomůcky

 • Mineralogie pro 1. ročník – krystalografie, 1. vydání 1999 (Karolinum, Praha), 2. vydání 2002 (Karolinum, Praha), 3. vydání 2013 (Vodní zdroje Chrudim). Skriptum vyšlo v roce 2007 v překladu do portugalštiny na Technické univerzitě v Riu de Janeiro jako studijní materiál pro tamní studenty.
 • Skriptum Úvod do systematické mineralogie, Silikátový svaz, Praha, 2004.
 • Kapitoly „Základy mineralogie“ a „Základy geologie“ do středoškolské učebnice Keramika, Silikátový svaz, Praha, 2011.
 • Středoškolská učebnice Geologie pro gymnázia, nakl. Fortuna, Praha, 2014.
 • Výukové materiály pro moje semináře o geologii, horninách a nerostech pro učitele zš a sš (zejména stručná skripta Krátce o minerálech a Krátce o horninách).
 • Výukové kolekce hornin a doprovodných materiálů pro školní výuku. Pro detaily viz webové stránky sadyhornin.cz.

 

Jiné autorské práce

 • Hesla a tabulky pro Ottovu všeobecnou encyklopedii ve dvou svazcích, Ottovo nakladatelství (2003).
 • Hesla a tabulky pro Encyklopedii ČR, Ottovo nakladatelství (2004) – autorská hesla a redakce oddílů Příroda a Technika.
 • Textová část výukových CR-ROMů firem DigArt a EDU-ART: mj. Minerály (2005), Karlův most (2006), Královská cesta (2008), Korunovační klenoty (kniha a CD-ROM, 2008), Katedrála sv. Víta (2008).
 • Kapesní svět 1 a 2 – Albatros, edice Oko (2007), s J. Bulisovou.
 • Hesla z přírodních věd a techniky pro Velký slovník českého jazyka, nakl. Fraus (nevím, zda vyšel).
 • Ptačí oblasti – Agentura ochrany přírody a krajiny (kompilace dat pro publikaci, 2010).

 

Fotografie a obrázky

 • Makrofotografie nerostů a kresby pro Ottovu všeobecnou encyklopedii ve dvou svazcích, Ottovo nakladatelství (2003).
 • Makrofotografie nerostů, fotografie geologických jevů v terénu a lokalit, kresby pro Encyklopedii ČR, Ottovo nakladatelství (2004).
 • Makrofotografie nerostů, hornin a zkamenělin pro Ekologický přírodopis pro 9. ročník základní školy, 2. vydání, nakl. Fortuna (2009).
 • Informační panely např. pro arboretum ZŠ Ledeč n. S., Stanici ochrany fauny v Pavlově, Muzeum Světelska ve Světlé n. S.
 • Kresby a fotografie pro vlastní učební texty (viz výše Skripta a učebnice).

 

Překlady (ty rozsáhlejší)

 • Earth / Země (pasáže o neživé přírodě), kol., nakl. Euromedia (2004).
 • Oceans / Oceány (pasáže o neživé přírodě), kol., nakl. Euromedia (2006).
 • Earth / Planeta Země (pasáže o neživé přírodě), autor M. Allaby, nakl. REBO Production (2008).
 • The History of Astronomy / Dějiny astronomie, autoři H. Couperová a N. Henbest, nakl. Euromedia (2009).
 • Leonardo, autor M. Kemp, nakl. Mladá fronta (2009).
 • The Cosmic Detective / Vesmírný detektiv, autor M. Bhaumik, nakl. Euromedia (2010).
 • Train your Brain to be a Genius / Trénuj svůj mozek a budeš génius, autor J. Woodward, nakl. Euromedia (2011).
 • Bicycle / Bicykl, autor F. Baroni, nakl. REBO Production (2011).
 • Present at the Creation: The Story of CERN and the Large Hadron Collider / Okamžik stvoření – lov na božskou částici, autor A. D. Aczel, nakl. Euromedia (2012).
 • The Book of Numbers: The Secrets of Numbers and How they Created Our World / Kniha o číslech, autor P. J. Bentley, nakl REBO Prod. (2013).
 • You Can Have an Amazing Memory / Cvičte svoji paměť, autor Dominic O’Brien, nakl. Euromedia (2013).
 • Geography, a children’s encyclopedia / Země, dětská obrázková encyklopedie, autor J. Woodward, nakl. Euromedia (2014).
 • Knowledge Encyclopedia / Encyklopedie znalostí (pasáže o neživé přírodě, vědě a technice), DK-Author, nakl. Eromedia (2014).
 • An Astronaut’s Guide to Life on Earth / Astronautův průvodce životem na Zemi, autor Chris Hadfield, nakl. Euromedia (2014).
 • The Science Book / Kniha vědy, Adam Hart-Davis a kol., nakl. Euromedia (2015).
 • Knowledge Encyclopedia Space! / Vesmír v kostce, DK-Author, nakl. Eromedia (2016).
 • Stars / Hvězdy, DK-Author, nakl. Eromedia (2017).
 • Big History / Velké dějiny (kapitoly o vesmíru a planetě Zemi), DK-Author, nakl. Eromedia (2017)
 • Do You Know About Space? / Proč? Vesmír, nakl. Euromedia (2018).
 • Science/Technology/Math / Věda/Technika/Matematika nás baví – série tří knih pro mládež STEM Quest (2018)
 • The Astronomy Book / Kniha astronomie, J. Mitton a kol., nakl. Euromedia (v běhu)

 

Redakční práce

Pro nakl. Academia

 • D. Lewis-Williams, D. Pearce: Uvnitř neolitické mysli (2008, ed. Galileo).
 • F. Ruddiman: Pluhy, nemoci a ropa (2011, ed. Galileo).
 • P. Atkins: Čtyři zákony, které řídí vesmír (2012, ed. Galileo).
 • I. Kraus: Fyzikové ve službách průmyslové revoluce (2012).
 • D. Velebil: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách (2012).
 • J. Kolejka: Nauka o krajině, geografický pohled a východiska (2013).
 • Z. Roček: Kronika zoologického poznávání (2013).
 • B. Utitz: Kaleidoskop mého století (2013).
 • M. Svítek: Víc než součet částí (2013).
 • Z. Vašků: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (pranostikon) (2014).
 • J. Lhotský: Symbiotický vesmír: Biologický horizont událostí (2014).
 • L. Samek, F. Černý: Fyzika v příkladech I: mechanika pro studenty vysokých škol (2014).
 • J. Višňák: Kvantově chemické algoritmy pro kvantové počítače (2014).
 • I. Pelant, J. Valenta: Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři (2014).
 • I. Kraus: Století fyzikálních objevů (2014).
 • B. Clegg: Gravitace (2015, ed. Galileo).
 • R. M. Hazen: Příběh Země (2015, ed. Galileo).
 • K. Piorecký: Česká literatura a nové média (2016).
 • M. Stehlík: Babické vraždy 1951 (2016).
 • D. Černý: Princip dvojího účinku (2016).
 • O. Kolář: Státní pořádkové složky na Chebsku v době první čs. republiky (2016).
 • P. Pokorný a kol: Afrika zevnitř (2016).
 • M. a J. Čvančarovi: Když u nás byl Buffalo Bill (2017).
 • M. Gojda: Archeologie a dálkový průzkum (2017).
 • I. Kraus, Š. Zajac: Fyzika za první republiky (2017).
 • K. Sezemská: Názvosloví organických sloučenin (2017).
 • L. Samek: Fyzika v příkladech II: molekulová fyzika … pro studenty vysokých škol (2017).
 • E. Strouhal, B. Vachala, H. Vymazalová: Lékařství starých Egypťanů II – vnitřní lékařství (2017).
 • M. Verner: Abúsír. V srdci pyramidových polí (2017).
 • J. Šantrůček a kol: Stabilní izotopy biogenních prvků, použití v biologii a ekologii (2018).
 • M. Čihák: Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor (v běhu).
 • J. Plášil a kol.: Jáchymov – mineralogická perla Krušnohoří (v běhu).

Pro nakl. Euromedia

 • G. M. Ziegler: Matematika vám to spočítá (2012).
 • A. Roberts: Evoluce. Příběh člověka (2012).
 • J. Jiránek: Země jako kosmický terč (2012).
 • F. M. Krauss: Richard Feynman a kvantový svět (2012).
 • V. Kabourek: Ze Staňkova do Hollywoodu (2013).
 • S. Parnell: Četa Psanců (2013).
 • B. Mackowiak: Obrazový atlas astronomie (2013).
 • F. J. Ayala: Velké otázky: Evoluce (2014).
 • J. Levy: Cvičte mozek (2015).
 • DK: Palné zbraně, ilustrovaná historie (2015).
 • T. Zoellner: Vlaky, cestování po kolejích, které utvářely dnešní svět (2015).
 • DK: Kniha o traktorech, úplná historie v obrazech (2016).

Pro nakl. Mladá fronta

 • F. Fediuk: Hovory s kamením (2006).
 • P. Kulhánek, J. Rozehnal: Hvězdy, planety, magnety (2007).
 • P. Morávek: Zlaté dotyky pěti kontinentů (2008).
 • M. Amos: Úsvit živých strojů (2008).
 • N. deGrasse Tyson: Smrt v podání černé díry (2008).
 • J. Kanipe: Hubbleovy stíny (2009).
 • J. Gribbin: Vesmír: životopis (2009).
 • S. W. Hawking a kol.: Budoucnost prostoročasu (2009).
 • J. Cousteau: Člověk, orchidej a chobotnice (2010).
 • G. Pinchová: Magie ve starém Egyptě (2010).
 • S. J. Gould: Lživé kameny z Marrákeše (2011).
 • Z. Součková: Deník běžkyně (2016).

Pro nakl. Grada

 • D. Růžek a kol.: Klíšťová encefalitida (2015).
 • R. Vychodilová a kol.: Rollfit aneb rolujeme a cvičíme s pěnovými válci (2015).
 • L. Kukla: Sociální a preventivní pediatrie (2016).
 • P. Bartůněk a kol.: Vybrané kapitoly z intenzivní péče (2016).
 • D. Musil a kol. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin (2016). Též angl. verze (e-kniha, 2018)
 • T. Pemová, R. Ptáček: Zanedbávání dětí – příčiny, důsledky a možnosti hodnocení (2016).
 • D. Kužel, M. Tóth, M. Mára: Základy panoramatické hysteroskopie (2016).
 • P. Žáček a kol.: Aortální nedomykavost (2016).
 • P. Ihnát: Základní chirurgické techniky a dovednosti (2017).
 • J. Špičák a kol.: Novinky v gastroenterologii a hepatologii (2017).
 • D. Slouka: Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení (2017).
 • T. Tham a kol.: Urgentní gastroenterologie (2017).
 • J. Thomas a kol.: Klinické vyšetření (2018).
 • L. Súkupová: Radiační ochrana při rentgenových výkonech (2018)
 • J. Sabol: Principy radiační ochrany (2018)

Pro Reader’s Digest Výběr

 • kol.: Formování krajiny (2011).
 • kol.: Mocné oceány (2011).

Pro nakl. Granit

 • L. Mlčoch, V. Cílek, J. Petránek: České a moravské acháty a jiné křemité hmoty (2010).
 • Z. Dvořák a kol.: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve (2010).
 • M. Košťák, M. Mazuch (eds.): Putování naším pravěkem (2011).
 • Z. Dvořák a kol.: Minerály severočeské hnědouhelné pánve (2012).
 • R. Hanus: Český granát (2013).
 • R. Hanus a kol.: České a moravské vltavíny (2015).
 • D. Velebil: Minerály Prahy a jejich lokality (2018).

Pro vydavatelství VŠCHT

 • M. Novák: Počátky strukturní teorie organických sloučenin (vyšlo?).

Pro nakl. Kniha Zlín

 • A. Benjamin, M. Shermer: Tajemství bleskové matematiky (2016).
 • V. Smil: Globální katastrofy a trendy (2017).
 • V. Smil: Energie (2018).
 • V. Smil: Ropa (2018).

Pro nakl. Vyšehrad

 • G. Schatz: Kouzelná zahrada biologie (2016).

Pro nakl. Prostor

 • N. Bostrom: Superinteligence (2017).

Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny:

 • J. Čeřovský, Z. Podhajská, D. Turoňová: Botanicky významná území ČR (2007).
 • H. Härtel, J. Lončáková, M. Hošek: Mapování biotopů v České republice (2009).
 • L. Miko, M. Hošek eds.: Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR – stav k roku 2009 (2009).

Pro Českou geologickou službu

 • Vysvětlivky ke geol. mapám 1 : 25 000 č. 24-144 Jablůnka, č. 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, č. 25-142 Valašské Meziříčí.

Pro Národní muzeum

 • J. Sklenář a kol.: Metodika … konzervace sbírkových předmětů … ohrožených produkty degradace sulfidů (2016).
 • Časopis Fossil Imprint (od 2018).

Pro Kraj Vysočina a jeho organizace

 • Listopad 1989 v Československu, sborník z konference (2010).
 • Havlíčkobrodsko 24, sborník příspěvků o regionální historii (2010).
 • Etnografická terénní práce, sborník z konference, projekt Porta Culturae (2014).
 • Texty a katalog k výstavě Hrady česko-rakouského pomezí, projekt Porta Culturae (2014).
 • Texty a katalog k výstavě Poklady Vysočiny (2014).
 • Sklářství na Vysočině, sborník příspěvků z konference (2015).
 • Příběhy brodských domů, katalog k výstavě (2016).

Pro jiné

 • Gymnázium Havlíčkův Brod 1735–2010 (pro Gymnázium Havlíčkův Brod, 2010).
 • Karel Havlíček Borovský 1821–1865, sborník statí (Město Havl. Brod a nakl. Petrkov, 2011).
 • J. Hrdá: Lékařkou na Vysočině (vzpomínky MUDr. Irmy Němečkové), Místní organizace Českého červeného kříže Světlá nad Sázavou (2013).
 • S. Růžička, V. Kunc: Santini, stručný průvodce životem a dílem génia české barokní gotiky. Nakl. Jaroslav Kunc, 2014.
 • Světelsko, vlastivědný sborník, 3. díl, Město Světlá nad Sázavou (2015).
 • M. Kamp: Obec Kyjov ve 20. století. Obec Kyjov (2016).
 • J. Bastlová: Stamicové. Město Havlíčkův Brod (2017).
 • Z. Dvořák a kol.: Minerály Českého středohoří. Muzeum města Ústí nad Labem (2017).
 • Z. Vařilová a kol.: 140 let muzejnictví na Ústecku. Muzeum města Ústí nad Labem (v běhu).

 

Výstavy, expozice, přednášky, exkurze

 • Podíl na stálých expozicích Muzea Světelska ve Světlé nad Sázavou, zejména práce na textech a grafice.
 • V Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod podíl na výstavách v letech 2010 a 2011, zejména grafické práce. Tam i výstava Otevřená země – horniny, minerály a zkameněliny Havlíčkobrodska, 6. 5. až 10. 7. 2011 – scénář a realizace.
 • Série tří celodenních přírodovědeckých vycházek „Krajinou v souvislostech“, 2015, spolupořadatel a lektor (spolufinancoval Kraj Vysočina).
 • 2016, 2017, 2018 organizace přednášek a exkurzí pro veřejnost na historická a přírodovědná témata pro Město Světlé nad Sázavou (s kolegou, každoročně 6 přednášek a k nim 6 navazujících exkurzí, plus příležitostné mimořádné přednášky).
 • Průběžně geologické exkurze a přednášky pro věřejnost a základní a střední školy a podobná drobná popularizace geologických nauk.
 • 2016–2017 pro Národní institut dalšího vzdělávání učitelů semináře „O horninách, nerostech, zkamenělinách a planetě Zemi“, šesti- nebo osmihodinové semináře o geologii, minerálech a horninách. Ve školním roce 2016/17 osm seminářů.
 • 2018 semináře z geologie, mineralogie a petrologie pro krajské organizace dalšího vzdělávání učitelů.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace