Mgr. MgA. Eva Čechová

Externí pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, herečka. Vystudovala francouzský jazyk a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK v Praze a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde působí jako pedagog Herecké propedeutiky a Autorského herectví v českém a anglickém programu, dále zde dokončuje doktorské studium. Pedagogickou činnost začala na PedF UJEP v experimentálních seminářích Psychosomatické průpravy studentů učitelství a pokračovala v nich dále na FF UK v Praze. Působí jako lektorka a koodinátorka kurzu DVPP Kreativní pedagogika akreditovaném MŠMT v Ústavi pro výzkum a studium autorského herectví při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Je členem společnosti uMěním platformy pro kreativní učení. Věnuje se herecky i režijně autorskému divadlu, dokumentárnímu a loutkovému divadlu, divadelní improvizaci, klaunérii a umělecké pedagogice.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace