Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., vystudovala bohemistku na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.) a scénologii (obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby) na pražské DAMU (Ph.D.). Je autorkou monografie Dramaturgie her Karla Čapka (AMU/KANT 2017), jako spoluautorka se podílela na kolektivních monografiích Slovo a obraz na scéně (AMU/KANT 2010), Na rozhraní světů (FF MU 2016) ad. Přednáší na Slezské univerzitě v Opavě (obor Kulturní dramaturgie se zaměřením divadlo) a externě na DAMU (Katedra činoherního divadla).

Odborně se věnuje především třem následujícím oblastem:

1. divadelní historii a teorii,

2. divadelní kritice a recenzi (jednak z hlediska jejich historického působení na podoby českého divadla a dramatu během jejich vývoje, jednak z hlediska teoreticko-praktického),

3. tzv. divadelnímu vzdělávání.

Studie ze všech uvedených oblastí publikuje v periodicích a sbornících.

Spolupracuje se Společností bratří Čapků (přednášky a umělecko-odborná pásma zaměřená na čapkovskou generaci), jako divadelní lektorka působila v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (kde iniciovala a realizovala řadu projektů pro pedaogy a mládež, včetně akreditací u MŠMT), jako divadelní recenzentka spolupracovala především s Českým rozhlasem 3 – Vltava. Ve spolupráci s Hasanem Zahirovićem překládá hry současných autorů ze zemí bývalé Jugoslávie, z nichž (vedle několika inscenací ochotnických divadel) dílo Tahle postel je příliš krátká aneb Jen fragmen­ty chorvatské dramatičky Niny Mitrović uvedl v české premiéře pražský Činoherní klub (režie Martin Čičvák, premiéra 2012).

Je garantkou nově akreditovaného studijního programu Slezské univerzity v Opavě Kulturní dramaturgie v divadelní praxi.

Má ráda a podporuje amatérské divadelnictví – jako porotkyně přehlídek neprofesionálního divadla i jako divačka.

Hojně se věnuje tanci a sportu, je instruktorkou cvičební metody pilates (Centrum tance).

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace