prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Strukturovaný životopis

Jméno:             Gejza  Dohnal

Zaměstnání:    Profesor v oboru řízení strojů a procesů v Ústavu technické matematiky fakulty strojní, ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2

 

Vzdělání a dosažené tituly:

1978 - rigorózní práce “Body rovnováhy v koaličních hrách” na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, titul RNDr.

1979 – 1985  odborný asistent na katedře matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze

1985 - obhajoba disertační práce “Odhady  koeficientu difúze v difúzních procesech”,  hodnost CSc.

1985 –  docent matematiky v Ústavu technické matematiky Fakulty strojní, ČVUT v Praze

2006  –  vedoucí Centra pro jakost a spolehlivost výroby na Fakultě strojní,  ČVUT v Praze

2008  –  člen představenstva České technologické platformy Strojírenství

2012  –  jmenování profesorem v oboru Řízení strojů a procesů na Fakultě strojní, ČVUT v Praze

Členství v odborných společnostech:

1980  –  člen Jednoty českých matematiků a fyziků

1985  –  člen International Association for Statistical Computing ISI, od 2008 členem mezinárodního výboru IASC

1990  –  jeden ze zakládajících členů České statistické společnosti, v letech 2007-2011 byl jejím předsedou

2010  –   jeden ze zakládajících členů Federation of European National Statistical Societies, člen výkonného výboru 

Prof. Dohnal je členem Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze, členem Vědecké rady Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci a členem několika oborových rad na několika univerzitách (ČVUT, VŠE, VŠB-TU Ostrava). 

Prof. Dohnal je autorem více než 50 odborných publikací v domácích i zahraničních periodikách (s citacemi v uznávané mezinárodní databázi ISI Web of Knowledge), je autorem řady výukových programů z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky. V minulosti působil na několika předních zahraničních výzkumných pracovištích (TU Darmstadt, Německo, Arizona State University, USA, University of Cagliari, Itálie, INRIA, Francie). 

Kromě akademické činnosti na univerzitě se věnoval i aplikační a výzkumné činnosti v řadě projektů v rámci grantové činnosti (GAČR, TAČR) ale i ve spolupráci s podniky z oblasti průmyslu (Škoda Power, Bosch), zdravotnictví (Krajská hygienická stanice, Léčiva Praha) a státní správy (Praha 3, ČSÚ).

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace