Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D.

Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D.

Osobní údaje

 • jméno: Mgr. Katarína Chalásová, PhD., rozená Kuricová
 • národnost: slovenská
 • trvalý pobyt: Hybešova 94, 664 17 Tetčice, ČR
 • kontakt: +420 608 407 118, katarina.chalasova@gmail.com

Vzdělání:

2010–2017

 • doktorský studijní program v oboru Fyziologie a patologická fyziologie
 • Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
 • téma práce: Funkční analýza genetických variant v genech asociovaných s rozvojem glykotoxického poškození
 • udělen titul PhD., v roce 2017

2008–2010

 • magisterský studijní program v oboru Molekulární biologie a genetika
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
 • téma práce: Identifikace a funkční analýza receptorových histidinkináz cytokininové signální dráhy u Brassica napus
 • udělen titul Mgr., v roce 2010

2005–2008

 • bakalářský studijní program v oboru Molekulární biologie a genetika
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
 • téma práce: Genetická analýza hormonálních regulací u Brassica napus
 • udělen titul Bc., v roce 2008

Praxe:

 • od 2017 lektor biologie: příprava na přijímací zkoušky na lékařské fakulty
 • od 2010 odborná pracovnice: Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno
 • 2010–2012 laborant: Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno
 • 2009–2010 organizační referent: Ústav výpočetní techniky, FI MU, Brno
 • 2007–2009 laborant: Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno

Členství v odborných společnostech:

 • European Association for the Study of Diabetes
 • Česká diabetologická společnost

Publikační činnost (k lednu 2020):

 • počet publikací s IF 18, z toho 5 jako první autor
 • kumulativní IF činí 33,62
 • h-index 9, počet citací 190

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace