doc.RNDr. Jiří Matyášek, CSc.

Od roku 2011 v důchodu.

Education and Academic Qualifications

1967: absolvent PdF UP Olomouc, obor učitelství přírodopisu a zeměpisu 1979: RNDr.- obor regionální a socioekonomická geografie na PřF UJEP Brno 1987: CSc. - obor regionální geografie na PřF UJEP Brno 1998: docent - obor teorie vyučování biologie na PdF MU Brno

Employment Summary

1998 - : docent Masarykovy univerzity 1991 - : odborný asistent Masarykovy univerzity v Brně 1976 - : odborný asistent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 1967 - : učitel na různých základních školách

Pedagogical Activities - 1992-2010

- přednášející předmětů Bi2BP_NPP1 a Bi2BP_NPP2 - cvičící předmětů Bi2BP_NPL1 a Bi2BP_NPL2 - cvičící předmětu Bi2BP_TCNP - cvičící předmětu Bi2MP_UAPR - cvičící předmětu Bi2MP_KZCT (organizátor zahr. terénních cvičení) - cvičící předmětu Bi2MP_DPGE - cvičící předmětu Bi2MP_REN1 - cvičící předmětu Bi2MP_REN2 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP1 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP2 Každoroční vedení a posudky diplomových prací z neživé přírody Předseda a člen komisí Státních závěrečných zkoušek v oboru přírodopis na PdF MU. Předseda komise Státních závěrečných zkoušek v oboru biologie na KBi FPV Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, SVK. Školitel 2 studentů Ph.D. studia oboru Pedagogika na PdF MU

Scientific and Research Activities

- didaktika geologických věd - řešitel vnitřních grantů PdF MU a grantů FRVŠ + Rozvojových projektů MŠMT ČR, bilater. věd.-výzkum. programů KONTAKT (ke spolupráci přizváni i odborníci z PřF MU Brno a LDF MZLU Brno, resp. KGeol. NTF a Katedry učitelství biologie BF Univerzity Ljubljana, SLO) - konzultant vědecké přípravy doktorandky Mgr. Lenky Hradilové v oboru pedagogika (oborová didaktika přírodopisu) ve spolupráci s BF University of Ljubljana ve Slovinsku - spoluřešitel výzkumu a realizace postgraduální přípravy slovinských učitelů přírodovědy a přírodopisu. Řešitel je ZRSŠ (Úřad Republiky Slovinsko pro školství) a British Council. Grant udělený Evropskou komisí, hlavní řešitel - dr. Majda Naji - ZRSŠ Maribor.

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty

1986: čtyři měsíce stáž na Katedře geografie FF Univerzity Ljubljana 1989: čtrnáct dní jazykový kurs na FF Univerzity Ljubljana 1994: tři měsíce stáž na katedrách geologie a biologie Univ. Ljubljana 1995: jeden měsíc stáž - d t t o
1994/05/01 – 1994/05/31: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN

studijni staz v ramci vedecke pripravy (CSc.)

1993/10/01 – 1993/10/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN

studijni pobyt v ramci vedecke pripravy (CSc.)

1986/02/16 – 1986/05/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN

studijni staz v ramci rigorozniho rizeni (RNDr.)

University Activities

I. CEEPUS 1998: koordinátor sítě CEEPUS č. 0101-98/99 1999: d t t o č. 0101-99/00 2000: d t t o č. 0101-00/01 2001: d t t o č. 0101-01/02 2002: nic z CEEPUSu 2003: nic z CEEPUSu 2004: nic z CEEPUSu 2005: koordinátor pilotní Tématické sítě CEEPUS (ČR-Bosna a Hercegovina) mezi MU a Univerzitou Sarajevo a mezi MU a Univerzitou Tuzla. Jedná síť v ČR po 3 roky. 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: koordinátor sítě CEEPUS II č. CII-CZ-0301-01-0809 - Partnership between Universities in Czech Republic, Slovenia and Bosnia-Herzegovina in area of Science teaching - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Tuzla a mezi MU a Univerzita Ljubljana (akad. rok 2008-09) 2009: partner sítě CEEPUS II č. CII-SI-0409-01-0910 - Science without borders - Bridge between Central Europe and Balkan - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Ljubljana a mezi MU a Univerzitou na Primorskem v Koperu (akad. rok 2009-10). II. LONG LIFE PROGRAM SOCRATES-ERASMUS: od r. 2004: oborový koordinátor SOCRATES-ERASMUS na KBi PdF MU (partneři KGeol. NTF ULj., KBi BF ULj., Katedra učitelství 1. stupně PdF ULj., KBi FPV UMB Banská Bystrica), 2005: d t t o 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: d t t o - bilaterální smlouva podepsána do r. 2013 2008-2009 : d t t o + navíc nově PdF MU s Katedrou učitelství 1. stupně PdF Univerzity na Primorskem ve slovinském Koperu a Univerzitou P.J.Šafaříka v Prešově na Slovensku (bilaterální smlouva s Prešovem i s Koperem podepsána do r. 2013)

Extrauniversity Activities

od r. 2002 do r. 2014: předseda Česko-slovinské společnosti z. s. (publikace, připomínkové oslavy našich slavných rodáků působících ve SLO, populární a odborné publikace, mobilita členů akademické obce obou zemí aj.)

Appreciation of Science Community

1999: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Portoroži (SLO) 2002: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: "4. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Radenci (SLO) 2003: přednášející na mezinárodní konferenci Rady Evropy v Radenci LEARNERS AND LEARNING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 2004: přednášející na 5. konferenci učitelů přírodovědných předmětů v Radenci, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: každoročně nejméně dvakrát přednášky na univerzitách v Banské Bystrici a Lublani, od r. 2007 i ve slovinském Koperu. Každoročně mimo to organizace společných studentských terénních cvičení. Od r. 1999 do r. 2007 zván Úřadem Republiky Slovinsko pro školství nejméně na jednu přednášku pro slovinské učitele v rámci jejich PGS na jejich mezinárodních pedagogických konferencích. V roce 2010 pozvání k přednášce o antropologii v ČR pro Društvo učitelj biologije Slovenije ve dnech 24. a 25. 9. v Lublani od prof. dr. Barbary Bajdové z PdF ULj. Lublaň

Selected Publications

MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Metodická publikace. 1. vyd. Brno: Nová škola s.r.o., 2014. s. 9 - 14. ISBN 978-80-7289-652-3. info
MATYÁŠEK, Jiří a Lenka KLINKOVSKÁ. PŘÍRODOPIS 9, Geologie a ekologie - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2012. s. 1-53, 63, 65-71, 61 s. Pracovní sešit k učebnici. ISBN 978-80-7289-401-7. info
MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Přehled minerálů a hornin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. ANTROPOGENEZE V GEOLOGII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. el-portál MU. ISSN 1802-128X. Dílo je součástí řešení výzkumného záměru PdF MU „Škola a zdraví pro 21. století“ – MSM0021622421 URL info
MATYÁŠEK, Jiří. DARWIN. 2010. info
MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD a Luka PRAPROTNIK. Students´ideas about respiration: A comparison of Slovene and Czech students. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 245-252. ISBN 978-80-210-5259-8. info
MATYÁŠEK, Patrik, Lenka OGOREVC HRADILOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. Zdraví učitelovo na školách v době Rakousko-Uherska. In 6. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. info
MATYÁŠEK, Jiří a Zdeněk HRUBÝ. Přírodopis - Geologie a ekologie. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola, 2010. 122 s. učebnice pro ZŠ, schváleni MŠMT čj. 12725/2010-22. ISBN 978-80-7289-184-9. info
MATYÁŠEK, Jiří a Petra JŮZLOVÁ. Odnos učencev osnovnih šol do naravoslovnega učnega načrta. In Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju Inclusion in education. 2010. ISBN 978-961-6528-94-8. info
MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Some aspects of innovation, education. In 6th International Colloquium Koper. 1. vyd. Koper: University of Primorska, 2010. s. 56-61. ISBN 978-961-6528-88-7. info
MATYÁŠEK, Jiří, Patrik MATYÁŠEK a Natalija KOMLJANC. Fragment historické zkušenosti z přípravy učitelů. In Anna Sandanusová, Radmila Dytrtová. EDUCO, č. 10, Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Česká zemědělská univerzita Praha, 2010. s. 25 - 30. ISBN 978-80-7399-149-4. info
MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference EDUCO 2009 - Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2009. s. 25-26. ISBN 978-80-7399-645-1. info
MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 1. vyd. TRIBUN EU,s.r.o., Brno: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2009. s. 41 - 45. ISBN 978-80-7399-886-8. info
MATYÁŠEK, Jiří. Novi pouk strok SCIENCE v šolah. In Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2009. s. 36 - 37. ISBN 978-961-6528-87-0. info
MATYÁŠEK, Jiří. Example of use of interactive whiteboards with biological and geological curriculum at primary school. In Pouk v družbi znanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, 2009. s. 247 - 253. ISBN 978-961-6528-88-7. info
MATYÁŠEK, Jiří a Barbara BAJD. Porovnání ideí o lidské evoluci mezi slovinskými a českými studenty. In Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 265-274, 2 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-044-9. info
MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity, Brno. In Sborník abstraktů, IV. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty. 1. vyd. Praha: EDUCO, 2008. s. 31-32. ISBN 978-80-213-1746-8. info
MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity. In MATYÁŠEK, Patrik. EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague, 2008. s. 99-104. Educo. ISBN 978-80-7399-459-4. info
STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7. info
STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1. info
STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4. info

etc., etc-

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace