MUDr. Kamila Procházková, Ph.D.

MUDr. Kamila Procházková, Ph.D.

Akademický pracovník – Ústav histologie a embryologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (vývojová biologie). Autorka kuchařek, autorka jídelníčků a receptur pro MŠ a ZŠ, osobní asistentka člověka s postižením, dobrovolník v práci proti Covid-19 v projektu Iniciativa Sníh

Předchozí pracovní zkušenosti:

2004 - 2020    Akademický pracovník – Ústav biologie a lékařské genetiky 2LF UK A FN Motol – pedagogická a výzkumná činnost (genetické příčiny nesyndromových mentálních retardací; předtím genetické příčiny nádorových onemocnění)

2011 - 2019    Instruktor kurzů pro nadané středoškolské studenty v projektu Talnet www.talnet.cz v oboru genetiky a v oboru potravinářské chemie

2013 - 2014    Lektor seminářů pro učitele ZŠ a SŠ v rámci projektu Věda do škol pro Karlovarský kraj http://vedadoskol.pedf.cuni.cz/  (semináře Genetika ve škole a Environmentální význam lokálních a sezónních potravin)

Vzdělání a zahraniční stáže:

29.3.2007        Obhájení doktorské práce na téma Zárodečné a somatické mutace genu TP53  

2003 – 2007    Postgraduální studium biomedicíny v oboru Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, v oblasti nádorové genetiky

1997 - 2003   Magisterské studium – Všeobecné  lékařství, Univerzita Karlova

2004                Měsíční stáž v Institute de Cancérologie Expérimentale, Centre F.Baclesse, Caen, France - genetika nádorů jícnu

2001                Měsíční stáž v Institute de Cancérologie Expérimentale, Centre F.Baclesse, Caen, France – genetika nádorů jícnu

Ocenění:

2005                Cena EUNIS a 1. místo  v soutěži eLearning za výukovou aplikaci program Genomika a bioinformatika

2009    Cena odborné poroty v soutěži eLearning  - Interaktivní aplikace Rodokmeny

Výběr z publikací:

Poslední tři publikace v impaktovaných časopisech:

Prochazkova K, Novotny P, Hancarova M, Prchalova D, Sedlacek Z. Teaching a difficult topic using a problem-based concept resembling a computer game: development and evaluation of an e-learning application for medical molecular genetics. BMC Med Educ. 2019 Oct 24;19(1):390.

Prochazkova K, Pavlikova K, Minarik M, Sumerauer D, Kodet R, Sedlacek Z. Somatic TP53 mutation mosaicism in a patient with Li-Fraumeni syndrome. Am J Med Genet A. 2009 Feb;149A(2):206-11.

Prochazkova K, Foretova L, Sedlacek Z. A rare tumor and an ethical dilemma in a family with a germline TP53 mutation. Cancer Genet Cytogenet. 2008 Jan 1;180(1):65-9.

Publikace související se zpracováním potravin:

Procházková, K.: Do hrnku a misky. C Press 2021. ISBN 978-80-264-3504-4/ 104 stran           

Procházková K.: Domácí špajzka. C Press 2019. ISBN: 9788026426981 / 312 stran

Procházková K.: Celoroční plánovací kuchařka. Libri 2013. ISBN: 978-80-7277-516-3 / 84 stran

 

Zpět

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace