doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

ŽIVOTOPIS

Jméno: Pavel Pokorný

Datum narození: 1.2.1961 

Místo narození: Boskovice

Adresa:  Hrnčířské náměstí 389, Frýdlant v Čechách

Tel:+420776810339

E-mail: pavel.pokorny@tul.cz

 

Vzdělání a akademické tituly

 

Docent habilitační program Textilní technika a materiálové inženýrství, Fakulta textilní, Technická univerzita  v Liberci (TUL), Česká republika, 2016

Doktor, Ph.D., obor Technická kybernetika,Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií,  Technická univerzita v Liberci (TUL), Česká republika, 2011

Elektromechanik rozvodných zařízení učební obor ,Střední odborné učiliště zemědělské v Kroměříži,. 1995-1996

Inženýr, Ing., Technologie kůže, plastů a pryže, obor Technologie obuvi a galanterie, Fakulta technologická  Vysokého učení v Brně se sídlem ve Zlíně, Česká republika, 1984

 

Zastávané pozice

Docent  Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita                   v Liberci, Česká republika, 2016 – dosud

Akademický pracovník s vědeckou hodností Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015 – 2016

Výzkumný pracovník Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012 – 2015

Technický pracovník a Ph.D. student Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2005 – 2012

Vedoucí oddělení obrany  Městský úřad Prostějov, Česká republika, 2003 – 2005

Pracovník oddělení obrany a ochrany Okresní úřad v Prostějově, Česká republika, 1999 – 2003

Vývojový pracovník Gala, a.s., Prostějov, Česká republika, 1994 – 1999

Vedoucí technolog GM Vyškovan Vyškov, Česká republika, 1993 – 1994

Vývojový pracovník   Gala, a.s., Prostějov, Česká republika, 1984 – 1993   

 

Vybrané publikace za posledních pět let

 h-index 7 SCOPUS, 6 WoS

 

Valtera, Jan; Kalous, Tomas; Pokorny, Pavel; et al.: Fabrication of dual-functional composite yarns with a nanofibrous envelope using high throughput AC needleless and collectorless electrospinning, SCIENTIFIC REPORTS   Volume: 9     Article Number: 1801   Published: FEB 12 2019

Vyslouzilova, Lucie; Buzgo, Matej; Pokorny, Pavel; et al.: Needleless coaxial electrospinning: A novel approach to mass production of coaxial nanofibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   Volume: 516   Issue: 1-2   Pages: 293-300   Published: JAN 10 2017

Stanishevsky, Andrei; Brayer, W. Anthony; Pokorny, Pavel; et al.: Nanofibrous alumina structures fabricated using high-yield alternating current electrospinning, CERAMICS INTERNATIONAL   Volume: 42   Issue: 15   Pages: 17154-17161   Published: NOV 15 2016

Pokorny P.; Kalous T.; Mikes P.; et al. Preparation of composite nanofibers containing solid particles Book Group Author(s): TANGER Conference: 6th NANOCON International Conference Location: Brno, CZECH REPUBLIC Date: NOV 05-07, 2014, Sponsor(s): TANGER Ltd; Czech Soc New Mat & Technologies; Reg Ctr Adv Technologies & Mat; Mat Res Soc Serbia; Norsk Materialteknisk Selskap NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE  Pages: 798-801   Published: 2015

Pokorny, P.; Kostakova, E.; Sanetrnik, F.; Lukas, D et al., ,Effective AC needleless and collectorless electrospinning for yarn production,  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS,   16 (48),  pp. 26816-26822, 2014, IF=4.198.

Kostakova, E.; Seps, M.; Pokorny, P., Lukas, D; et al., Study of polycaprolactone wet electrospinning process,  EXPRESS POLYMER LETTERS, 8(8) pp. 554-564, 2014, IF=2.953.

Kostakova E. Gregr J. Meszaros L. Chotebor M. Nagy Z. Pokorny P. Lukas D: Laboratory synthesis of carbon nanostructured materials using natural gas, MATERIALS LETTERS,  79, pp. 35-38, 2012,  DOI: 10.1016/j.matlet.2012.03.101, ISSN: 0167-577X, IF = 2.3

Lukas D.; Mikes P.; Pokorny P.; Electrospinning as an X-ray source, Conference: 241st National Meeting and  Exposition of the American-Chemical society (ACS), Location: Anaheim, CA Date:MAR 27-31, 2011, Sponsor(s): Amer Chem Soc, ABSTRACT OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume: 241, Meeting Abstract: 73-COLL, Published: MAR 27 2011

TA ČR: TA04010237. 2014-2016. Výzkum a vývoj užití nanomateriálů při výrobě míčů. Dotace TUL 2 718 tis. Kč.Hlavní řešitel GALA a.s. Ing. Ivan Dostál. Spoluřešitel: Technická univerzita v Liberci, Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.  http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA04010237

 

 

Účast v dalších grantech a projektech 

 

Člen řešitelského kolektivu projektů:

TA ČR:  TA 03010609. 2013-2015. Nanovlákna a nanočástice abraziv jako základ nové generace nástrojů pro velmi jemné leštění povrchů. http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA03010609

GA ČR: P208/12/0105. 2012-2015. Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu.     http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP208%2F12%2F0105

MVO ČR: VG20102014049. 2010-2014. Výzkum možností aplikace nových materiálů (se zaměřením na nanomateriály) a progresivních technologií k ochraně osob proti působení CBRN látek s důrazem na kritickou infrastrukturu.     http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VG20102014049

 

Patenty a vybrané spolupráce s průmyslem za posledních 5 let 

 

Patenty udělené the World Intellectual Property Organization:

Kocis, Pokorny, Lukas, Mikes, Chvojka, Kostakova, Beran, Bilek, Valtera, Method for production of polymeric nanofibers by spinning of solution or melt of polymer in electric field, and a linear formation from polymeric nanofibers prepared by this method, WO2014094694 A1.

Lukáš D. Růžičková J. Košťáková E. Novák O. Pokorný P. Bristenský J. Samek L. (2009) Collecting electrode of the device for production of nanofibres through electrostatic spinning of polymer matrices, and device comprising this collecting electrode. WO2009/049564 A2. 2009-04-23, International application (PCT), Int. Appl. Num: PCT/CZ2008/000123.

 

Patenty udělené Úřadem pro průmyslové vlastnictví:

Kočiš L. Pokorný P.  Lukáš D. Mikeš P. Chvojka J. Košťáková E. Beran J. Bílek M. Valtera J. Amler E. Buzgo M. Míčková A. Způsob výroby polymerních nanovláken zvlákňováním roztoku nebo taveniny polymeru v elektrickém poli a lineární útvar z polymerních nanovláken vytvořený tímto způsobem, patent CZ 304137

Pokorný P. Lukáš D. Mikeš P. Martinová L. Zálešáková D. Vodseďálková K. Sanetrník F. (2011) Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním, Uděleno: 22.11.2011, patent CZ 302876

Pokorný P. Lukáš D. Mikeš P. Vysloužilová L. Chvojka J. Hégrová B. Lukáš R. Amler E. Buzgo M. Louda P. (2011) Způsob vytváření funkční nanovlákenné vrstvy a zařízení k provádění způsobu, patent CZ 302901, 2011-328.

 

Komerční využití patentů a užitných vzorů:

Pokorný P. Lukáš D. Mikeš P. Martinová L. Zálešáková D. Vodseďálková K. Sanetrník F. (2011) Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním, Uděleno: 22.11.2011, patent CZ 302876      V roce 2013 prodán za cca 5 mil Kč.

 

Významné spolupráce s průmyslem Klastr NANOPROGRES   MPO ČR: OPPI – CZ.1.03/5.1.00/12.00018. NANOPROGRES. 2011-2014. P. Pokorný, člen řešitelského týmu TUL, samostatná konstrukční a vývojová práce na metodách střídavého elektrického zvlákňování (AC elektrospinning) a na zvlákňovacích zařízeních pro tvorbu nanovláken typu jádro-plášť (core-shell nanofibers).       http://nanoprogres.cz/cs/podnikatelsky-program/zakladni-model-klastru-nanoprogres-podnikatelsky

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace