prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Jméno a příjmení:    Jaromír Kolejka, prof. RNDr., CSc.

 

Rok narození:           1954

 

Vzdělání :

                   2020            profesor v oboru ochrana a využití krajiny - Prírodovedecká fakulta UKF v Nitře

2001           docent fyzické geografie – Přírodovědecká fakulta MU v Brně,

1994           technická ochrana životního prostředí na Technische Universität Dresden,

1984           geografie životního prostředí - CSc. na Geografickém ústavu ČSAV v Brně,

1979-80      fyzická geografie - RNDr. na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně,

1974-79      všeobecná geografie - p.g. na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně

1970-74      Gymnázium Moravská Třebová

 

Zaměstnání:

1980-83      interní aspirant Geografického ústavu ČSAV v Brně

1983-91      vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně

1991-99      odborný asistent na Katedře životního prostředí Přírodovědecké fakulty MU v Brně

1999-01      odborný asistent na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně

2001+         docent fyzické geografie na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně

2007+         vědecký pracovník Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, pobočka Brno

2020+          profesor v oboru ochrana a využití krajiny na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně

 

Vědeckovýzkumná a zájmová činnost:

Teoretická a aplikovaná nauka o krajině, využití technologií GIS a DPZ v krajinném výzkumu a v plánovací praxi, hodnocení životního prostředí, hodnocení rizik, krajinářská kartografie, glaciální geomorfologie, krajina boreálních a subpolárních regionů, všeobecná geografie Mediteránu, boreálního pásu a Ruska, práce s talentovanými mladými zeměpisci, spolupráce na mezinárodních geografických soutěžích, rizika ve světě, propagace geografie u široké veřejnosti

Pedagogická činnost:

Nauka o krajině, digitální model krajiny, krajinářské aplikace GIS a dálkového průzkumu Země, regionální geografie kontinentů a ČR, regionální geografie SNS, geomorfologie, pedogeografie, paleogeografie, rizika, užitečná geografie

 

Publikační a propagační činnost:

Kolem 1100 odborných a populárně vědeckých článků, zpráv, recenzí, monografií a jednotlivých i atlasových tematických map v tuzemsku a v zahraničí, více než 300 odborných a populárně vědních přednášek v ČR a zahraničí, recenzent tuzemských a zahraničních odborných časopisů, projektů a monografií, organizátor kolem 50 expedic.

Akademické aktivity:

1975+         člen České geografické společnosti (ČGS)

1977+         National Geographic Society of USA

1986+         člen výboru Jm pobočky ČGS

1999-2002 zástupce šéfredaktora časopisu GeoInfo

2002-2007  šéfredaktor časopisu Geodis News

2002+         člen redakční rady časopisu Životné prostredie

2002+         člen Hlavního výboru ČGS

2003-2006  člen vědecké rady PřF MU Brno

2003-2010 člen redakční rady Atlasu krajiny ČR

2006+         předseda výboru Jm pobočky ČGS

2006+         člen redakční rady časopisu Geographia Technica

2009+         člen Národního komitétu geografického ČR

2015+         člen redakční rady časopisu Geografičeskij Vestnik Perm

                     2016+        člen redakční rady časopisu Vestnik SVFU

V Brně dne 17.11.2021

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace