PP 386 Alternativní formy práce se třídou

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
12475/2017-2-556

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit učitele s tím, jak změnit tradiční formy školní práce tak, aby zpřístupnili školu dětem, aby vytvořili školu přirozenou, smysluplnou, aby zbavili děti strachu a stresu před školou, aby vytvářeli klidné a vyrovnané prostředí, aby žáci vnímali chybu jako jeden ze stupňů učení, aby si děti vytvářely zdravý názor na život a svět kolem sebe.


Obsah akce

Pozitivní klima školy ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Vytvoření pozitivního klimatu je závislé mimo jiné i na různých alternativních formách práce, které rozvíjejí vrozené předpoklady dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení. Podstatnou součástí tohoto semináře jsou praktické návody vycházející z pedagogické psychologie.

Vzdělávací obsah:

  1. Klima školy, klima třídy – role učitele v inkluzivní třídě 
  2. Průřezové téma OSV, možnosti začlenění do výuky
  3. DIDAKTICKÉ HRY K TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ (SOUSTŘEDNÉ KRUHY, ŠPEJLE, RUCE-NOHY, GORDICKÝ UZEL, PÁN STROJŮ, SLEPÝ HAD, NAVIGÁTOR)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace