RJ 28 Ruská kuchyň: vaříme a mluvíme

Předmět
Ruský jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Rozšíření slovní zásoby pedagogických pracovníků, získání přehledu o daném tématu, obdržení nových materiálů mapujících lexikum dané oblasti, nové druhy cvičení, jazykové hry, tematicky laděné písně.


Obsah akce

V teoretické části semináře bude pojednáno o historii ruské kuchyně, jejím vývoji, budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty, básníčky a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu a rozděleného na bloky: 1) stravování, stolování, 2) druhy potravin, jídel, 3) příprava jídel, 4) kuchyňské nádobí a náčiní, 5) kuchyňské elektrické přístroje, 6) podniky veřejného stravování 7) oblíbené recepty atd.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičená, doplňování různých druhů slov ve větach, tvoření různých druhů slov, cvičení na výběr synonym a antonym, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na tvoření stupňů srovnání přídavný jmen, tvoření druhů sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použiti různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básníček, překladatelská cvičení.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace