Z 91 Krajina: Ohrožené kulturní dědictví kolem nás

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Každá kulturní krajina je reprezentatem období svého vzniku. Na semináři budou představeny kulturní krajiny předindustriálního a postindustriálního období, způsoby jejich identifikace, hodnocení a potřeby respektu jako kulturního dědictví. Učitelé geografie tak budou schopni tyto typy krajiny nalézt v místě svého působení a doporučit pozornosti jak veřejnosti, tak státní správě.


Charakteristika

Krajina Česka ukrývá málo známé dědictví minulosti – zbytky předindustriální a post-industriální krajiny. Vnímání takového děductví prozatím nedostatečně proniklo mezi zájmy veřejnosti a státu. Učitelé však mohou taková území v krajině Česka zjistit, hodnostit a doporučit veřejné pozornosti. V semináři se účastníci naučí takové segmenty rozpoznávat, posuzovat podle kvalitativních hledisek jejich stav a ohrožení, navrhovat způsoby jejich propagace a demonstrovat jako objekty cílevědomého vlastenectví.


Obsah akce

Zákonná ochrana území se vztahuje v ČR na přírodní areály a památkové zóny. Současná kulturní krajina Česka však obsahuje málo nápadné segmenty, které pocházejí jak z časů před příchodem průmyslové revoluce, tak přímo či nepřímo formované průmyslem a průmyslovoi společností. Tyto segmenty krajiny nepožívají prozatím dostatečné pozornosti ani státu, ani veřejnosti a jen sporadicky nepoetných odborníků. Učitelé jsou těmi nejvhodnějšími aktéry, kteří mohou jak tyto segmenty ve svém okolí objevit, tak představit veřejnosti jako cenné, každodenně se však ztracející se dědictví minulých dob. V semináři budou demonstrovány indicie předindustriální a postindustriální krajiny, možnosti jejich zjišťování, kvalitativního hodnocení, poznání míry jejich ohrožení a způsoby jejich osvětové propagace mezi veřejností a institucemi coby jedněch symbolů lokální či regionální hrdosti a patriotismu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace