VV 91 Rozvoj dětského výtvarného projevu ve výtvarné výchově v ZŠ

Předmět
Výtvarná výchova
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Akreditace
24409/2018-2-698

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s dětským spontánním výtvarným projevem a jeho významem pro vývoj dětí na 1. a 2. stupni ZŠ. Seminář je zaměřen na to, jak v praxi u žáků podporovat a iniciovat autentický výtvarný projev, jak připravovat tvůrčí činnosti, které jim umožňují uplatnit vlastní vnímání, cítění, prožívání, myšlení, představivost a fantazii. Seminář se také bude věnovat více tématu výtvarné „bezradnosti“ a možnostem, jak překlenout období tzv. krize výtvarného vyjadřování, která je spojena s vývojovým obdobím prepuberty a puberty.


Charakteristika

 Seminář je zaměřen na to, jak v praxi u žáků podporovat a iniciovat autentický výtvarný projev, jak připravovat v hodinách výtvarné výchovy tvůrčí činnosti, které jim umožňují uplatnit vlastní vnímání, cítění, prožívání, myšlení, představivost a fantazii. Seminář se také bude věnovat více tématu výtvarné „bezradnosti“ a možnostem, jak překlenout období tzv. krize výtvarného vyjadřování, která je spojena s vývojovým obdobím prepuberty a puberty. Cílem je seznámit účastníky s dětským spontánním výtvarným projevem a jeho významem pro vývoj dětí na 1. a 2. stupni ZŠ.


Obsah akce

Spontánní výtvarný projev je nedílnou součástí přirozeného vývoje každého dítěte. Jeho prostřednictvím dítě poznává svět, racionálně i emocionálně třídí své poznatky o světě, představy, vztahy a formuje myšlení. Dětský výtvarný projev je vytvořen bez ohledu na umělecké schopnosti a estetické cítění dítěte, souvisí se vznikem osobnosti a úzce se vztahuje k potřebě seberealizace. Ve výtvarné výchově mají možnost žáci uplatňovat subjektivní prožitky a pocity skrze výtvarně vyjadřovací prostředky. Pro zdárný vývoj a rozvoj autentického výtvarného projevu je důležité nabízet dostatečný prostor pro tvůrčí činnosti, které umožňují žákům uplatnit vlastní vnímání, cítění, prožívání, myšlení, představivost, fantazii, invenci a imaginaci. Přestože to vypadá jednoduše, velmi často se stává, že je výtvarný projev žáků omezován či opravován výtvarným zadáním a činnostmi, které charakterizuje spíše převaha hotových poznatků (práce se šablonou, obkreslování tvarů apod.) a málo prostoru pro rozvoj fantazie a uplatnění vlastního řešení a expresivity. Seminář je zaměřen na to, jak u dětí metodicky a didakticky podpořit a iniciovat autentický výtvarný projev z hlediska charakteristiky jednotlivých vývojových období. Důraz bude kladen na možnosti překonávání tzv. krizí výtvarného vyjadřování, fází spjatých s výtvarnou „bezradností“ a vývojovým obdobím prepuberty, tak, aby byla zachována schopnost výtvarně komunikovat pro další vývoj. 

  • Spontánní výtvarné aktivity a jejich význam pro vývoj dítěte. Ukázky dětského výtvarného projevu u dětí od 6-15 let (výtvarná typologie, zajímavosti a zvláštnosti výtvarného projevu apod.) - 2 h
  • Přístupy k dětskému spontánnímu výtvarnému projevu z hlediska různých teorií a oblastí – 1 h
  • Iniciace výtvarného projevu, podpora a význam spontaneity. Obecná metodika výtvarné práce podporující autenticitu a tvořivost – 2 h
  • Didaktické přístupy a metody předcházení dětské výtvarné „bezradnosti“ (krizí výtvarného vyjadřování) a podpory výtvarného „sebevědomí“ – 3 h

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

umělý uhel, plastická guma, 2x tvrdý papír A3, 1x tvrdý papír A4, 1x plastická guma, vodové barvy a štětec, kelímek na vodu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace