ZŠ 95 Jak ověřovat osvojení čtenářských dovedností žáků na 1. stupni ZŠ

Předmět
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
7313/2019-3-257

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře v jeho úvodní části je seznámit účastníky se základy práce s texty a úlohami při výuce i ověřování dovedností v oblasti čtenářských dovedností. Účelem praktické části semináře je naučit účastníky tvořit základní typy úloh v souladu s konstrukčními zásadami tvorby úloh, a to při vědomí provázanosti ověřované dovednosti žáka a zvoleného evaluačního nástroje. Znalosti a dovednosti získané absolvováním semináře jeho účastníci uplatní v běžné výuce, kdy jsou rozvíjeny a ověřovány čtenářské dovednosti, i při přípravě žáků na testování. Seminář vychází z narůstajícího významu používání pracovních listů i testů ve školním prostředí. Účastníci semináře budou pracovat i s interdisciplinárními textovými souvislostmi.


Obsah akce

Seminář je orientovaný na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků, zejména 3. až 5. tříd základních škol. Účastníci semináře si osvojí základy dovednosti tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informací v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Práce v semináři se bude odehrávat s autentickými, zejména uměleckými texty využitelnými pro práci s žáky této věkové skupiny.


Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Dobrou náladu a tvůrčího ducha s sebou!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace