Z 92 Evropská unie v kostce

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je umožnit účastníkům snadnější orientaci v problematice Evropské unie. Provede je historií evropské integrace, seznámí je s hlavními evropskými institucemi a jejich základními funkcemi, přiblíží aplikaci a implementaci evropských norem, poukáže na roli České republiky v kontextu Evropské unie a nastíní tématiku strukturálních fondů 


Charakteristika

Seminář je zacílen na prohloubení a ucelení informací o subjektu sui generis – Evropské unii. Je určen (ne)jen pedagogům společenskovědních oborů, kteří sice Evropskou unii znají, ale rádi by si své znalosti doplnili. Účastníci by měli pro snadnější orientaci v problematice EU získat teoretické znalosti jejího vnitřního aparátu a s ohledem na postupnou integraci porozumět jejímu charakteru. Měli by být schopni identifikovat základní funkce hlavních institucí a seznámit se se základy evropského práva a rozhodovacích procesů. Důraz bude kladen také na roli České republiky v Evropské unii a jejich vzájemný vztah. V neposlední řadě kurz poskytne vhled do problematiky strukturálních fondů a jejich fungování.


Obsah akce

  1. Obecný úvod a historie evropské integrace
  2. Evropské instituce I.
  3. Evropské instituce II.
  4. Rozhodovací procesy a evropské právo
  5. Rozpočet & politiky EU
  6. Role České republiky v EU
  7. Strukturální fondy
  8.  Závěr a zhodnocení kurzu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace