Z 94 Využití GIS v sociální geografii

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit pedagogy s praktickými aplikacemi geoinformačních systémů (GIS) a představit možnosti a konkrétní příklady, jak mohou být GIS užitečné při výzkumu sociálně-geografických témat a pro územní a regionální rozvoj. Hlavní důraz bude kladen na praktickou práci s GIS, kdy se účastníci seznámí s vybranými veřejnými geoportály a volně dostupným softwarem QGIS a naučí se základům práce s nimi. Připravené ukázky, otázky k řešení a praktická úloha by měly být především inspirací pedagogům k dalším činnostem spojeným s GIS a motivací pro výuku GIS jak ve standardních hodinách zeměpisu, tak v seminářích a praktikách.


Obsah akce

Geoinformační technologie se v dnešní době využívají v mnoha sférách lidské činnosti, neboť naprostá většina dat má prostorový charakter. Sociálně-geografická témata patří ke klíčovým, při jejichž studiu se geoinformační systémy (GIS) v menší či větší míře uplatňují. GIS přitom není pouze mapové úložiště pro uchování a správu dat, ale zejména nástroj pro analýzy a tvorbu rozhodnutí. Kde zřídit novou služebnu policie? Jaká varianta trasy dálnice je vhodnější? Kde se nachází ohnisko nákazy? Na všechny tyto otázky dokážeme s pomocí vhodných dat a analýz v GIS odpovědět. Významné místo mají GIS v řízení měst a regionů a prostorovém plánování.

V rámci semináře budou ukázány různé mapové servery (národní geoportál INSPIRE, krajské geoportály…) využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Představeny budou různé aplikace do výuky zeměpisu, které mohou pedagogům pomoci ve zpracování sociálně-geografických tematických celků a přispět k vyšší motivaci žáků. Součástí semináře bude i řešení praktické úlohy ve volně dostupném softwaru QGIS týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek. Využita budou tzv. otevřená geodata, která umožňují samostatnou práci v GIS softwaru.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace