Bi 93 Krevsající členovci: nepříjemní přenašeči nemocí

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
5950/2018-2-239

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem akce je rozšířit kompetence učitelů přírodopisu, biologie či předmětu výchova ke zdraví. Během semináře si účastnící prohloubí a rozšíří znalosti o krevsajících členovcích a patogenních organismech, které tito členovci přenášejí a kteří jsou původci širokého spektra nákaz významně ovlivňujících zdraví lidí i zvířat (lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida aj.). Účastnící se seznámí i s možnostmi, jak se těmto nákazám vyhnout. 


Charakteristika

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí učitelů přírodopisu, biologie či výchovy ke zdraví. Účastníkům budou blíže představeni vybraní „upíři“ ze skupiny bezobratlých a rizika, spojená s jejich sáním na lidech (zvířatech). Společně se tedy zaměříme na krevsající členovce a patogenní organismy, které tito členovci přenášejí a kteří jsou původci širokého spektra nákaz významně ovlivňujících zdraví lidí i zvířat (lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida aj.). Účastnící se seznámí i s možnostmi, jak se těmto nákazám vyhnout. 


Obsah akce

1. Krevsající členovci: úvod do problematiky (celosvětově, ČR)

2. Krevsající členovci: systematický přehled

3. Klíště obecné (Ixodes ricinus L.): nejvýznamnější činitel mezi krevsajícími členovci v přenosu závažných onemocnění v ČR

4. Onemocnění přenášená klíšťaty a jejich původci (lymská borrelióza, klíšťová encefalitida, anaplasmóza aj.)

5. Onemocnění přenášená klíšťaty a jejich původci (pokračování)

6. Onemocnění přenášená klíšťaty a opatření proti těmto nákazám (biocidy, očkování, …)

7.  Seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů, tipy pro výuku, náměty na didaktické materiály (literatura, webové stránky, výuková videa a další)

8. Diskuze s účastníky, dotazy, ověřovací test, závěrečné shrnutí

V průběhu semináře budou využity elektronické materiály připravené autorkou.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace