PP 401 Vybrané problémy interkulturní komunikace

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámit  posluchače   s  různými  perspektivami  na problémy interkulturní komunikaci; tj. s  modely  vypracovanými  různými badateli ( Milton Bennett, Edward Hall, Geert Hofstede, Ingrid Piller, Fons Trompenaars).


Charakteristika

Jak je možné se v každodenní komunikaci vyrovnat s důsledky globalizačních procesů proběhnuvších v průběhu posledních dvaceti letech? Jakou úlohu sehrává verbální a neverbální komunikace pro pochopení kulturních rozdílů, kterým jsme vystaveni při cestování nebo při působení na trhu práce? V průběhu přednáškového cyklu budou vysvětleny rozdíly mezi nízkokontextovou a vysokokontextovou kulturou (například Německo versus Japonsko), odlišné vnímání času v různých kulturních systémech (Německo versus latinskoamerický okruh), podstatné rozdíly mezi individualistickými a kolektivistickými systémy (anglosaské versus asijské kulturní systémy), odlišné pojetí teritoriality v různých kulturních celcích, a řada dalších proměnných.


Obsah akce

Záměrem kursu je seznámit studenty s klíčovými modely rozpracovanými za účelem objasnění interkulturní komunikace. Vyrovnávání se s kulturními rozdíly je přitom chápáno jako komplexní soubor schopností nezbytných pro komunikaci v multikulturních souvislostech s odlišnými lidskými subjekty ohledně kulturní a jazykové úrovně. V úvodních dvou přednáškách jsou vysvětleny klíčové pojmy relevantní pro interkulturní komunikaci (komunikátor a komunikant, odezva, problematické dekódování vzkazu v interkulturních souvislostech, etnocentrismus, stereotypizování, komplementarita verbální a neverbální komunikace, gestika, haptika, kinezika, paralingvistika, proxemika, atd.)  Dále jsou objasněny konkrétní modely interkulturní komunikace rozpracované Geertem Hofstedem, Fons von Trompenaarsem, Miltonem Bennettem, Johnem Hallem a Ingrid Pillerovou.


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

jakýkoliv materiální předmět získaný v důsledku styku s jinými kulturami či písemný příspěvek (deset vět) na téma komunikace s jinými kulturami

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace