ČJ 228 Techniky hlasitého čtení

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je dovést učitele MŠ a ZŠ ke správnému ovládání technik výrazového hlasitého čtení textu s dialogem a bez dialogu. Rozšířit jejich možnosti, jak nepateticky vyučovat báseň či čtení své žáky a tím zdokonalit svůj výchovně vzdělávací proces.


Charakteristika

Umět výrazově přečíst pohádku, příběh nebo jakýkoliv text pro posluchače libovolného věku, abychom je zaujali, to si vyžaduje vědomé ovládnutí svého hlasu. V tomto praktickém semináři si vyzkoušíme, jak se pracuje s dechem, artikulací, intonací, rytmem, tempem, pauzou, jak se zabarvuje hlas, kam klademe důraz při hlasitém čtení. Učitelé mateřských škol budou rozvíjet své dovednosti hlasitého čtení, učitelé základních škol si odnesou spoustu cvičení, které mohou aplikovat v hodinách čtení či literatury.


Obsah akce

Seminář vede učitele mateřských škol ke správnému hlasitému čtení, které využijí při čtení pohádek a příběhů dětem, ale také při učení básniček děti předškolního věku. Učitele základních škol vede k metodice hlasitého čtení, kterou mohou využít se svými žáky při výuce této dovednosti. Seminaristé se seznámí se základními pojmy, jakými jsou artikulace, intonace, barva hlasu, tempo, rytmus, pauza, důraz. V mnoha cvičeních si tyto techniky sami vyzkoušejí. Seminář provázejí i teoretické komentáře, jakých chyb se často děti při čtení dopouštějí a jakými metodami tyto chyby odstranit.  

Témata výuky:

  • Úvod do technik hlasitého čtení
  • Cvičení na artikulaci čteného textu
  • Cvičení na intonaci čteného textu
  • Cvičení na temporytmus čteného textu
  • Cvičení na kladení důrazu ve slovech i ve větách.
  • Cvičení na pauzu při hlasitém čtení
  • Cvičení na hlasité čtení textu s dialogem a bez dialogu

Určeno pro učitele (vyučovací předmět):

  • Mateřské školy
  • Českého jazyka
  • Dramatické výchovy (zejména na středních pedagogických školách)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace