PP 403 Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence pedagogických pracovníků, které mají význam pro zdravý život, a to v rovině tělesné, psychické i sociální. Účastníci semináře se naučí používat metody edukace zaměřené na podporu zdraví jedince, rodiny, skupiny i společnosti.


Charakteristika

 Seminář Prevence zdravotních rizik v pedagogickém procesu je zaměřen především na oblast podpory zdraví, v níž je hlavní pozornost věnována především vlivu životního prostředí a životního stylu na zdraví jedince a prevenci chorob a úrazů. Do edukační činnosti v této oblasti mohou být zahrnuty všechny věkové kategorie lidí od dětí na počátku školní docházky až po seniory.


Obsah akce

 • Vymezení pojmu zdraví. Determinanty zdraví. Analýza nových možností ovlivnění faktorů působících na zdraví člověka. Zdravý způsob života. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví.
 • Evropská strategie péče o zdraví. Program Světové zdravotnické organizace Zdraví do 21. století. Amsterodamská smlouva.
 • Tvorba a metodika projektů s akcentem na projekty výchovy ke zdraví.
 • Preventivní péče (primární, sekundární a terciární prevence) a výchova ke zdraví. Předpoklady účinného ovlivnění způsobu života.
 • Životní styl - problémy a rizika (definice životního stylu, výživa, pohybová aktivita, kouření, vztah k alkoholu, drogám, návykové chování, působení alternativních náboženských skupin, šikana, psychická zátěž - stres, rizikové sexuální chování).
 • Infekční choroby.
 • Úrazy.
 • Chronické neinfekční nemoci a jejich prevence: kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, cukrovka, obezita, osteoporóza, inkontinence stolice a moče, onemocnění ústní dutiny a zubů, alergické choroby…

Určeno pro učitele (vyučovací předmět): 

 • 1. stupeň ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,
 • 2. stupeň ZŠ, vzdělávací oblast Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)
 • Gymnázium, předmět Výchova ke zdraví

Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Veškeré materiály budou účastníkům poskytnuty buď v tištěné verzi nebo zasláním na mailovou adresu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace