DV 14 Improvizace ve škole

Předmět
Dramatická výchova
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
396/2018-2-35  

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Praktické seznámení se s využitím improvizace ve školním prostředí, s rozvojem koncentrace, kooperace, kreativity a komunikace žáků, prostřednictvím přijímání a zpracovávání nenadálého podnětu.


Charakteristika

Žáci mají při plnění učebních úkolů tendenci upadat do jisté rutiny, úkoly si usnadňují mechanickým řešením a ověřenými postupy, které jim dávají jistotu a bezpečí. Na druhou stranu rádi riskují a občas se pokoušejí udělat něco bez předem připraveného podkladu či předlohy. Takové novátorské postupy by v nich měli učitelé podporovat a rozvíjet, protože mohou vést k nalézání nových a neotřelých řešení problémů, při kterých mohou žáci podávat až extrémní výkony. Pokud učitelé do své výuky zapojí prvky improvizace, budou své žáky vědomě a záměrně motivovat ke skládání zajímavých souvislostí, ze kterých žáci vytvoří nečekaný originál. Při improvizaci totiž nikdy nevíme, jak experiment dopadne. Tento seminář učitelům praktickou formou s doplněním teoretického výkladu ukazuje, jak své žáky mohou vést k originálnímu řešení úkolů. Ukazuje jim, jak mohou u žáků rozvíjet dovednost koncentrace, kooperace, kreativity a komunikace, tedy dovedností, které jejich žáci využijí jak při současné výuce, tak při jejich celoživotním vzdělávání.      


Obsah akce

V semináři Improvizace ve škole se učitelé praktickou formou, s doplněním teoretického výkladu, seznámí s možnostmi rozvíjení dovedností žáků, které umožňuje improvizace. Prostřednictví her a cvičení si vyzkouší, jak mohou své žáky dovést ke koncentraci, kooperaci, kreativitě a komunikaci při vyučování. Mnohdy frontální vyučování tak mohou doplnit o aktivní vyučovací prvky, které žáky motivují jak k aktuálnímu učení, tak k celoživotnímu vzdělávání.      

Témata výuky:

  • Úvod do improvizace
  • Čtyři dovednosti, které improvizace rozvíjí
  • Koncentrace při vyučování
  • Kooperace při vyučování
  • Kreativita při vyučování
  • Komunikace při vyučování
  • Přijímání a využívání nabídky při improvizaci
  • Blokování nabídky při improvizaci  

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

pohodlné oblečení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace