HV 48 Hudební interpret a mladý posluchač - konsekvence předvedení hudebního díla

Předmět
Hudební výchova
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
396/2018-2-35

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

a) rozšířit chápání významu pojmu hudební interpret a vyjasnit distinkci mezi notačně zapsaným hudebním dílem a předvedeným hudebním dílem,

b) seznámit s interpretačními prostředky použitými v předvedeném hudebním díle v souvislosti s možností různorodých předvedení znějícího hudebního díla,

c) získat informace o tvůrčím prostředí ve vzdělávání hudebního interpreta, který je nejdůležitějším činitelem znějícího díla na koncertě,

d) využít získané znalosti ve výchovně vzdělávacím procesu na hodinách hudební výchovy,

e) poznat přístup mladého posluchače k poslechu koncertu klasické hudby,

f) seznámit se s výsledky výzkumů zabývajícími se živým poslechem hudebních děl na koncertě mladými posluchači,

g) pochopit důležitost nabytí zkušenosti mladého posluchače s živým provedením hudebního díla na koncertě klasické hudby s možností následného svobodného vyjádření k dílu samotnému i jeho interpretaci.

Dílčí cíle umožní vstoupit do problematiky předvedení hudebního díla na koncertě klasické hudby z pohledu hudebního interpreta i mladého posluchače, v němž je znějící hudební dílo společným prvkem. Objasňováním zmíněných souvislostí u žáků a studentů dochází k lepšímu přijímání a vyhledávaní hudebních děl v oblasti klasické hudby.


Obsah akce

Kurz je zaměřen na prohlubování odborné kvalifikace pedagogů základních a středních škol v předmětu hudební výchova (§10 vyhlášky č. 317ú2005 Sb.) z pohledu mladého posluchače, který nemá k dispozici notový zápis díla, ale pouze jeho znějící formu, kterou mu ve vlastním hudebním záměru předkládá interpret. Hudební interpret a jím předvedená znějící forma hudebního díla na koncertě jsou jedinými předloženými prvky pro vnímání mladého posluchače. Součástí náplně kurzu jsou informace z oblasti hudební interpretace, hudební psychologie a sociologie se zaměřením na jejich využití v pedagogickém procesu.

Složení témat umožní účastníkům kurzu proniknout přes vědeckou odbornou literaturu a systém vzdělávání k charakteristice hudebního interpreta a jeho tvůrčímu prostředí, které formuje jeho osobnost při konečném předvedení znějícího díla na koncertě. Daná témata motivují pedagogické pracovníky objasňovat svým žákům a studentům důležitost osobnosti hudebního interpreta při konečné kvalitě poslechu hudby na koncertě, umožní nastolit variabilitu znějícího díla a tak nezavrhovat klasickou hudbu obecně.

Problematika zkušenosti mladého posluchače s poslechem klasické hudby na živém koncertě umožní, pomocí výzkumů v oblasti hudební psychologie, chápat přijímaní jednotlivých slyšených hudebních prostředků u mladého posluchače a následný pohled do reflexe jeho zkušeností s živým koncertem. Poukáže i na metodu, s jejíž pomocí mladý posluchač začíná vnímat různorodost předvedeného znějícího díla, což je jeden z nejdůležitějších faktorů pro vytvoření zájmu mladého člověka o oblast klasické hudby.

Časové dotace a přehled témat

  • 1 hodina - Hudební interpret v kontextu vědecko-odborné literatury
  • 1 hodina - Distinkce mezi notačně zapsaným hudebním dílem a jeho předvedením
  • 2 hodiny - Tvůrčí prostředí hudebního interpreta ve vzdělávacím procesu v ČR
  • 2  hodiny - Mladý posluchač a klasická hudba, přijímání jednotlivých slyšených hudebních prostředků
  • 1 hodina - Reflexe esteticko-recepční zkušenosti mladých posluchačů s poslechem klasické hudby na koncertě v ČR
  • 1 hodina – Koncertní zkušenost jako metoda k vyhledávání informací v oblasti klasické hudby
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace