ČJ 230 Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Akreditace
33609/2019-4-998

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s výběrem moderní LPDM, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si učitelé prakticky vyzkoušejí, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.


Charakteristika

V semináři bude učitelům představen výběr moderní české i zahraniční literatury pro děti a mládež. Zmíněny budou i filmové adaptace některých knih. Na vybraných ukázkách si učitelé vyzkoušejí, jak pomocí intencionální literatury rozvíjet čtenářskou gramotnost a čím žáky pro četbu nadchnout. Pozornost bude mimo jiné věnována dříve tabuizovaným tématům. Zaměříme se i na mezipředmětové vztahy a průřezová témata.


Obsah akce

Obsah semináře vychází z analýzy kurikulí zemí, jejichž žáci se ve čtenářské gramotnosti opakovaně nacházejí na předních místech (průzkumy PISA). Základní rozdíl spočívá v tom, že se tito žáci od počátku učí pracovat s intencionálními texty, jimž bez problémů rozumějí. České učebnice naopak často pracují s ukázkami z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést i k demotivaci. Jestliže literatura pro děti a mládež (LPDM) v učebnicích není dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj, avšak v dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem a mládeži, je tedy pro učitele časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou.

Rozpis obsahu:

  • Seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí
  • Postavení LPDM v kurikulu české základní školy
  • Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu)
  • Počátky LPDM – autoři a díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti
  • Čeští a zahraniční autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti
  • Dříve tabuizovaná témata v LPDM - různé druhy handicapu, nemoci, smrt
  • Výběr z poezie pro děti a mládež (smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění)

Učitelé získají  tipy, na co se zaměřit při hledání vhodných textů.  Na vybraných ukázkách si vyzkoušejí některé metody práce s textem.


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

psací potřeby

Praha, 21.09.2020, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 000 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace