ČJ 231 Mediální výchova v hodinách českého jazyka

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
7313/2019-3-257  

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem akce je seznámit pedagogy s možnostmi, jak spojit průřezové téma Mediální výchova s vyučováním ČJL. Je třeba vést žáky k mediální gramotnosti, naučit je rozpoznat manipulační tendence zejména v reklamě a v bulvárních zprávách, vnímat užité jazykové prostředky, nonverbální sdělení a další významné prvky, s nimiž se mohou setkat v médiích. Učitelé získají inspiraci, jak své svěřence vést k pozornému naslouchání, správné argumentaci, a k tomu, jak se mají vyhnout skryté manipulaci a zaujmout k ní kritický postoj. Seznámí se s možnostmi projektového vyučování zaměřeného na média.


Charakteristika

Seminář je zaměřen na práci s různými typy médií. Zaměříme se na jazykové, komunikační i obrazové prostředky, které jsou v nich užívány. Účastníci získají inspiraci, jak směrovat žáky k mediální gramotnosti, rozpoznání manipulačních tendencí, rozvíjení  komunikačních dovedností a k vyjádření vlastního kritického postoje.


Obsah akce

Seminář využívá spojení českého jazyka s mediální výchovou. Opírá se o psychologické a sociolingvistické poznatky. Učitelé se seznámí s nástinem historického vývoje médií, se stereotypy, s nimiž média pracují, a se způsoby, jimiž média ovlivňují myšlení a chování lidí. Účastníci se zaměří především na jazykové prostředky, jichž média využívají, a vyzkoušejí si, jak je možno čelit mediální manipulaci. Vybrané aktivity jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních kompetencí žáků pomocí autentických tištěných, audio a audiovizuálních materiálů. 


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

psací potřeby

Brno, 28.08.2020, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 800 Kč

 objednat

Praha, 27.08.2020, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 800 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace