ČJ 234 Jak ověřovat osvojení čtenářských dovedností žáků na 2. stupni ZŠ

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
33609/2019-4-998

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře v jeho úvodní části je seznámit účastníky se základy práce s texty a úlohami při výuce i ověřování dovedností v oblasti čtenářských dovedností. Účelem praktické části semináře je naučit účastníky tvořit základní typy úloh v souladu s konstrukčními zásadami tvorby úloh, a to při vědomí provázanosti ověřované dovednosti žáka a zvoleného evaluačního nástroje. Znalosti a dovednosti získané absolvováním semináře jeho účastníci uplatní v běžné výuce, kdy jsou rozvíjeny a ověřovány čtenářské dovednosti, i při přípravě žáků na testování. Seminář vychází z narůstajícího významu používání pracovních listů i testů ve školním prostředí. Účastníci semináře budou pracovat i s interdisciplinárními textovými souvislostmi.

 


Obsah akce

Seminář je orientovaný na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků. Účastníci semináře si osvojí základy dovednosti tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informací v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Práce v semináři se bude odehrávat s autentickými souvislými i nesouvislými texty využitelnými pro práci s žáky 6.–9. tříd.


Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Dobrou náladu a tvůrčího ducha s sebou!

Olomouc, 1.10.2020, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Brno, 10.09.2020, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace