D 111 Protektorátní prezident Emil Hácha symbol české kolaborace nebo rezistence

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065  

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Vzdělávacím cílem semináře je přiblížit tíživou dobu nacistické okupace a na příkladu československého a posléze protektorátního prezidenta upozornit na osudy československého prezidenta, který je rozporuplně hodnocen. Emil Hácha jako postava moderních dějin prakticky vymizel z učebnic dějepisu a jeho role a osudy po většinu 20. století stály (zvláště v letech 1948–1989) na okraji společnosti,  přestože se významnou měrou podílel na osudech českého národa. Pedagogové získají informace o aktuálním stavu výzkumu této problematiky a přehled o vývoji zkoumání dané problematiky v proměnách 20. století, jež bylo ovlivněno nacistickým a komunistickým totalitními režimy, které hluboce zasáhly českou společnost. Nabyté poznatky pedagogové plně využijí ve své výuce.


Obsah akce

Seminář se zaměří na seznámení posluchačů s osobností Emila Háchy v kontextu vývoje české politiky 20. století a s výsledky dosavadního výzkumu k danému tématu. Pokusí se postihnout poměr naší společnosti k protektorátu, přiblížit postoje Emila Háchy ale i celé společnosti k nacistické okupaci a vyrovnávání naší společnosti s novými podmínkami vyvolané okupací a druhou světovou válkou. Hlavní pozornost se soustředí na jednání Emila Háchy v době okupace a jeho aktivity v odboji. Stranou nezůstanou ani poválečné osudy protektorátního prezidenta, jeho zatčení a brzká smrt ve vězení. Stejně jako kritické zhodnocení jeho úlohy v poválečné historiografii.

Kurz je koncipován na 6 hodin a bude obsahovat následující témata:

1/ Emil Hácha pokus o stručný životopis

2/ Volba Emila Háchy československým prezidentem v listopadu 1938 a jeho role v politickém systému druhé republiky

3/ Nacistická okupace a role Emila Háchy při vzniku Protektorátu Čechy a Morava

4/ Kontakty Emila Háchy s odbojem (spolupráce s ministerským předsedou gen. A. Eliášem)

5/ Situace po nástupu R. Heydricha

6/ Konec války a smrt. E. Háchy a hodnocení jeho činnosti.

Praha, 10.09.2020, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

Brno, 16.09.2020, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace