HV 49 Tvořivá taneční výchova v hodinách hudební výchovy

Předmět
Hudební výchova
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Akreditace
33609/2019-4-998

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seznámení s možnostmi využití tvořivé taneční výchovy ve výuce hudební a dramatické výchovy. Osvojení si poznatků a dovedností umožňujících začleňovat prvky tvořivé taneční výchovy do výuky.


Charakteristika

Seminář má převážně praktický charakter. Účastníci se formou pohybových her, cvičení, etud a improvizací seznámí s možnostmi využití tvořivé taneční výchovy ve výuce hudební a dramatické výchovy. Získají takové poznatky a dovednosti, které jim umožní uplatňovat metody tvořivé taneční výchovy ve své vlastní výuce. Nedílnou součástí semináře bude teoretické vymezení, reflexe jednotlivých her a cvičení a sebereflexe účastníků.

 


Obsah akce

Přehled témat výuky s časovou dotací

1.Uvedení do tématu – tvořivá taneční výchova, její metody a zdroje, pohybové hry a cvičení pro vytvoření pozitivní atmosféry ve skupině (1 h)

2.Hry a cvičení zaměřené na správné držení těla (1 h)

3.Hry a cvičení zaměřené na rozvoj rytmického cítění (2 h)

4.Hry a cvičení zaměřené na propojování hlasu a pohybu (1 h)

5.Hry a cvičení zaměřené na rozvoj pohybového vyjádření (2 h)

Reflexe a sebereflexe – jak přenést dovednosti a poznatky ze semináře do mé vlastní výuky (1 h)


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

karimatku nebo deku

Praha, 28. 8. 2020, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 150 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace