ZŠ 99 Didaktické hry a aktivizační metody práce v matematice

Předmět
Základní škola I
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Akreditace
32209/2018-2-875  

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Prezentace inovativních a aktivizujících metod a forem práce v hodinách

matematiky (nejen) k podněcování zájmu žáků o předmět, zvyšování jejich

myšlenkového úsilí a smysluplného naplňování učebních požadavků.


Obsah akce

Seminář má charakter inspirativní tvořivé dílny. Prezentované náměty vycházejí

z pedagogicko-psychologických věkových zvláštností žáků 1. stupně ZŠ, poukazují

na široké možnosti využití aktivit herního typu při aktivizaci jejich myšlenkového

úsilí posilování motivace, hledání a objevování, ale i potřebného uvolnění. Účastní-

ci se seznámí s podnětnými v praxi osvědčenými činnostmi nabízejícími efektivní

naplňování učebních cílů (nácvik numerace, procvičování početních operací, rozví-

jení představivosti, tvořivosti aj.). K naplňování sledovaného záměru přispějí obdr-

žené didaktické materiály: soubor pracovních listů a metodická příručka s více než

130 didaktickými hrami vč. kopírovatelných předloh.

Brno, 23.09.2020, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 060 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace