Z 99 Geologická rizika (vulkanismus, zemětřesení, sesuvy) ve světě a v České republice

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
27664/2017-2- 1065  

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Znalost vysvětlit žákům a studentům, proč dochází někde na světě k vulkanismu, zemětřesením nebo sesuvům a jinde ne. Jak mohou tato geologická rizika ohrozit území ČR. Jak se bránit těmto událostem při pobytu v rizikových oblastech v zahraničí. Umět poznat vulkanické produkty (horniny, skla, krystaly) donesené žáky nebo studenty.


Charakteristika

  1.  Zákonitosti rozmístění vulkanismu ve světě, nejznámější světové sopky, problematika tzv. supervulkánů, typy erupcí a jejich ukázky, největší výbuchy v dějinách lidstva (90 minut).
  2.  Vulkanismus v geologické historii České republiky, nejmladší sopky na našem území a ve střední Evropě, postvulkanická činnost u nás, ohrožení našeho území sopkami Islandu nebo Itálie (45 minut).
  3. Poznávání typických vulkanických produktů: prohlídka vzorků vulkanických hornin, skel, krystalů. fr (45 minut).
  4. Zákonitosti rozmístění zemětřesení ve světě, měření jejich velikosti, proč k nim dochází,  vznik tsunami, nejznámější zemětřesení v dějinách lidstva. Zemětřesení  v historii střední Evropy, potenciální ohrožení ČR (90 minut). 
  5. Sesuvy, proč k nim dochází, nejkatastrofálnější sesuvy ve světě. Sesuvná území v ČR, příklady sesuvů z našeho území (45 minut).
  6. Stručný přehled ostatních geologických rizik: dopady kosmických těles, povodně, prachové bouře, radonové riziko, metanové riziko,  důlní činnost (45 minut).

 


Obsah akce

Na základě autorových dlouholetých výzkumů ve střední Americe je podán přehled geologických rizik v anomálně ohrožených oblastech světa a v poměrně stabilní České republice. Jsou vysvětleny příčiny vzniku vulkanismu, zemětřesení a sesuvů. V ČR je komentován nejmladší vulkanismus, poruchy v zemské kůře, na nichž jsou zjišťována zemětřesení a oblasti náchylné na sesuvy. V závěru jsou shrnuty principy obrany společnosti i chování jednotlivců při takových geologických událostech.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace