Che 90 Znečištění planety moderními polutanty

Předmět
Chemie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

I když na environmentální problémy poukazují vědci z celého světa, stále se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Důkazem je i to, že nejen široká veřejnost, ale i mnoho absolventů středních a vysokých škol nemá o chemickém zamoření planety a o rizicích s tím spojených povědomí a na vypouštění toxických látek do okolí se dokonce sami podílí řadou svých každodenních aktivit. Cílem akce je tedy seznámit posluchače s chemickými látkami a moderními toxikanty, se kterými se běžně setkáváme, s možnými následky jejich dlouhodobé expozice na živočichy, rostliny a člověka a diskutovat o možném řešení a snížení rizik znečištění planety.


Obsah akce

Tato vzdělávací akce bude určena především učitelům chemie a biologie, ale i dalším pedagogům a odborníkům, kteří chtějí získat informace o moderních toxických látkách vypouštěných lidmi do životního prostředí. Posluchačům budou představeny nejen běžné polutanty ovzduší, vod a půd, ale i ty, které vzbuzují mimořádné obavy. Účastníci kurzu budou také seznámeni s možnostmi analýz a monitoringu hlavních polutantů pomocí moderních instrumentálních metod a na závěr jim budou nastíněna možná řešení problému znečištění planety.


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

Papír, tužka

Olomouc, 19.04.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace