ČJ 267 Rozvíjení čtenářských dovedností na základní škole

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je pedagogy seznámit se širokým spektrem edukativních metod podporujících čtení a čtenářské dovednosti u žáků prvního i druhého stupně. Seminář propojuje práci s textem v hodinách českého jazyka s hodinami nejazykového vyučování. Díky 16 hodinové časové dotaci je možné obsáhnout nejen jednotlivé metody práce, ale i komplexní přístupy k výuce čtení. Účastníci si prakticky vyzkoušejí způsoby práce, pomocí kterých je možné docílit efektivního zvýšení zájmu o čtení.


Obsah akce

Seminář je tvořen dvěma souvislými bloky, z nichž každý má 8hodinovou časovou dotaci. Program se zabývá efektivními kroky podporujícími rozvoj čtení a čtenářských dovedností na základní škole. První blok je zaměřen na obecná východiska a teoretické poznatky práce s textem a jeho různými podobami. Účastníci budou pracovat nejen s texty beletristickými, ale i naučnými v různorodých formách (komiks, karikatura, encyklopedie, internetové texty). Na těchto ukázkách se prakticky seznámí s metodami podporujícími čtenářské dovednosti jako například čtení s tabulkou předpovědí, čtení s otázkami či metodou podvojného deníku. Druhý blok semináře se věnuje metodám a formám aktivního učení zvyšujících čtenářskou gramotnost. Mimo tyto jednotlivé edukační metody se účastníci seznámí i s komplexními přístupy k tématu čtenářské gramotnosti v podobě čtenářských dílen a čtenářských klubů. Jejich zaváděním do výuky, plánování i individuální podporou žáků.


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

flash disk, potřeby pro psaní

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace