AJ 253 An Insight into the Negation in English with Respect to Czech

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
9374/2020-4-238

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

  • Podat  podrobný  popis formálních vlastností a sémantiky záporu v angličtině při uplatnění principů transformativní gramatiky
  • Srovnáním se sémantickými a formálními vlastnostmi českého záporu  ukázat na rozdíly mezi AJ a ČJ
  • Vymezit problematiku záporu v procesu výuky AJ především s ohledem na jazykové cítění českých mluvčích  

Charakteristika

Tento kurz se zabývá gramatickým jevem negace, a to  z hlediska sémantického, formálního i pragmatického.  Z hlediska sémantického  naznačuje možnou klasifikaci záporu při uplatnění kritéria  dosahuzáporného výrazu, tj. jaká část věty nebo struktury je záporem ovlivněna. Z hlediska formálního představuje různé prostředky realizace záporu v závislosti na jeho sémantice  a z hlediska pragmatického porovnává různé možnosti vyjádření záporu v  různých kontextech.  Popis negace  v angličtině  se  opírá o možnosti komparace s českým jazykem a hledá totožné momenty a upozorňuje na rozdíly. 


Obsah akce

  • Sémantika záporu (dosah záporu; rozdíl mezi větným a členským záporem, ohnisko záporu a jeho úloha při určování  dosahu sémantiky záporu)
  • Prostředky záporu: gramatické, lexikální (záporné lexikální morfémy, slova formálně kladná se zápornou  sémantikou)
  • Záporné věty se všeobecnými kvantifikátory ( změna dosahu záporu v závislosti na umístění negativní částice a na prozodických prostředcích), princip jednoho záporu v angličtině versus princip  záporové shody v češtině (double negation)
  • Konkurence neurčitého členu, nulového členu a existenciálních kvantifikátorů some a any v záporných větách a z toho vyplývající změny
  • Problematika výuky anglického záporu (základní principy tvoření záporu, automatizace užívání gramatických slov při tvoření záporu, pochopení sémantiky záporu a  její reflexe ve volbě  prostředků záporu)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace