ZSV 43 Etická výchova a morální výzvy současné společnosti

Předmět
Základy společenských věd
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

  • Získat schopnost aplikovat teoretické poznatky do pedagogické praxe.
  • Rozvíjení komunikačních, argumentačních a rétorických dovedností a vyzkoušení metod vedení diskuze inspirované modely výuky na západních univerzitách a debatními soutěži (v ČR např.: https://debatovani.cz/).
  • Seznámení se základy i pokročilými znalostmi a dovednostmi z oblasti metodiky a didaktiky vyučování inspirovanými tzv. kritickou pedagogikou.
  • Interaktivní seznámení s metodami výuky vhodnými pro etickou výchovu – Sókratovský dialog; zážitková pedagogika; morální dilemata.
  • Získání schopnosti naučit se logicky a správně navrhnout strukturu vyučovací hodiny etické výchovy nebo jak začlenit etickou výchovu do dalších předmětů.

Charakteristika

Osnova akce:

Vstupní aktivity: otevření etických témat pomocí forem zážitkové pedagogiky; vzbuzení zájmu a osobní motivace; zjištění prvotních postojů.

Teorie: Od evolučních a psychologických základů morálky k sociální podmíněnosti; vybrané hodnotové konflikty dnešní společnosti.

Morální dilemata a myšlenkové experimenty: představení provokativních morálních dilemat vhodných pro rozpoutání diskuze o etice a následná debata (forma zážitkové pedagogiky/sókratovského dialogu).

Argumentace, rétorika, debata: metody debatování a jejich uplatnění pro oblast etiky; seznámení s různými typy diskusních metod, zásadami úspěšné diskuze, formulace diskusních otázek, obecných pravidel diskuse, strukturování diskuse.

Reflexe, závěr, tipy pro výuku: literatura, krátká videa, metodické materiály.


Obsah akce

V rámci workshopu bude představena etika jako vědecká disciplína, která mimo jiné zkoumá vliv výchovy a vzdělání či sociální podmíněnosti na mravní charakter jedinců a sama se stává jedním z nástrojů vzdělávání. Účastníci budou postupně seznámeni s metodami zážitkové pedagogiky vhodnými pro otevření etických témat ve výuce, s různými typy diskusních metod inspirovaných modely výuky na západních univerzitách, vedením sókratovského dialogu apod. Teorie se zaměří na otázku, co a jakým způsobem podmiňuje naše morální jednání?  Odpovědi budou využity rovněž jako vysvětlení hodnotových konfliktů současné společnosti. Teoretické poznatky budou uplatněny také v praktických tipech pro výuku.


Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

papíry a psací potřeby

Praha, 05.01.2021, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat

Brno, 12.01.2021, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat

Hradec Králové, 19.01.2021, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat

Olomouc, 26.01.2021, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace