D 127 Slovanství a panslavismus – realita či fikce?

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávací akce je objasnit skutečnou podstatu slovanství a panslavismu, proměnu jejich historické role a místo v současné české společnosti


Charakteristika

Cyklus přednášek provázených power pointovými prezentacemi s možností průběžné reakce na otázky a diskusi


Obsah akce

  1. Slovanství sehrávalo velmi důležitou roli při formování moderního českého národa. Současně ovšem bylo účelově využíváno k jednostranné propagandě. To se netýkalo jen slovanského světa jako celku, ale i jeho jednotlivých částí, především Ruska (rusofilství). Tato skutečnost přežívá doposud. Je proto nutné jednoznačně definovat, v čem podstata slovanství (a jeho jednotlivých částí, zejména rusofilství, polonofilství a česko-slovanství) a panslavismu spočívá, v čem je jejich význam a kde jsou rizika jejich propagování. V tomto směru je objasnění podstaty slovanství a panslavismu nezbytnou součást výchovy a vzdělání moderního člověka.

Obsahem vzdělávací akce objasnění co to slovanství (a jeho části) a panslavismus skutečně jsou, jakou roli hrály v minulosti (nejen) českého národa, nakolik byly (a doposud jsou) ideologicky zneužívány a jakou úlohu hrají v současném (nejen českém) světě a jeho myšlení. S ohledem na intenzitu, s jakou některé propagandistické (nejen české) kruhy s těmito pojmy (a jejich obsahem) pracuji, je cílem semináře odpovědět na otázku, nakolik se máme slovanství a panslavismu bát. Vzdělávací akce je příspěvkem k objasnění procesu formování moderního národního vědomí, vzniku a působení nacionalismu a tolerace / netolerance vůči ostatním komunitám (včetně příchozích emigrantů).

  • Co to je slovanství a panslavismus
  • Co to byl a v současnosti je (?) „slovanský svět“, jak na něj hledět
  • Role slovanství a panslavismu v minulosti českého národa (od 2. poloviny 18. století do současnosti)
  • Zneužívání slovanství a panslavismu tendenční propagandou (od minulosti k současnosti)
  • Jaká nebezpečí se ta touto propagandou skrývají
  • Co to je slavistika a jakou pozornost slovanství a panslavismu věnuje

Brno, 13.04.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat

Praha, 23.03.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat

Olomouc, 30.03.2021, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace