D 129 Bílá Hora a Temno – kulturní vítězství nebo národní tragédie?!

Předmět
Dějepis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Rozšířit pohled na Bílou Horu a proměnu  našich zemí po 30ti leté válce o nový pohled širším prizmatem než národně obrozeneckým schématem.


Obsah akce

Seminář je zaměřen na problematiku Bílé Hory a období následné rekatolizace po 30-ti leté válce pohledem zvenčí s přihlédnutím k proměně naší „kulturní krajiny“.

  • Seznámení s historickými fakty předbělohorského období – vznik a důvod konfliktu (1 hodina)
  • Vlastní bitva a její následná interpretace pohledem z obou stran; legenda o bitvě (1 hodina)
  • Pobělohorské období - změna právního a majetkového uspořádání – obnova univerzity, ideologický zápas o „Čechy“, Jezuité a „nová šlechta“  emigrace/imigrace (1 hodina)
  • Přetváření kulturní krajiny – bojující obrazy a sochy:  Karel Škréta , Jan Brokoff, Jan Jiří Bendl, Mariánský sloup, Karlův most, (1hodina)
  • Noví hrdinové, světci a blahoslavení – Šimon Abeles a „barokní antisemitismus“ (1 hodina) 
  • Proměny na venkově – kázáním zpěvem a písmem. Poutnictví a poutní místa v našich zemích – vznik a osudy Poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (1 hodina)

Praha, 18.03.2021, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat

Brno, 03.03.2021, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 450 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace