EV 26 Klimatická změna: fenomén 21. století

Předmět
Environmentální výchova
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je podat jeho účastníkům objektivní informace o příčinách globální klimatické a environmentální změny a jejích pozorovaných dopadech, se zřetelem na prostředí střední Evropy. Popsány budou konkrétní dopady tohoto fenoménu v podmínkách České republiky a pravděpodobný budoucí vývoj z pohledu klíčových sektorů národního hospodářství. Jelikož se jedná o značně medializované téma, pozornost bude věnována zejména problematice rozlišení pravdivých informací o daném tématu a jejich správné interpretaci. Kurz poskytne informace o vhodných zdrojích dat a nastíní pedagogům možnosti, jakým způsobem lze uchopit a poutavým způsobem zavést téma klimatické změny do školní výuky a zároveň rozvíjet u studentů a žáků schopnost kritického myšlení.


Obsah akce

Seminář je zaměřen na představení tématu klimatické změny jako fenoménu současné doby, který se prolíná prakticky do všech oborů lidské činnosti a v určité míře ovlivňuje velkou část světové populace. V semináři bude nastíněna fyzikální podstata variability klimatického systému Země, vliv člověka na tento systém a pravděpodobné scénáře vývoje klimatu do blízké budoucnosti. Diskutovány budou různé pohledy na danou problematiku a význam opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny v našich podmínkách. Kurz poskytne svým účastníkům rámec pro efektivní zapojení tématu klimatické změny do školní výuky.

Hradec Králové, 23.10.2020, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

Olomouc, 04.12.2020, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

Praha, 18.12.2020, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

Brno, 15.01.2021, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace