AJ 268 Basics of English Phonetics - Sound English not "Czenglish"

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je poukázat na nezbytnost zařazení nácviku správné výslovnosti do výuky anglického jazyka a seznámit učitele s metodami, které lze ve výuce využít. Cílem je, aby si učitelé na základě znalosti základních principů anglické fonetiky osvojili vnímání rozdílů mezi anglickými a českými hláskami, přízvukem i intonací, které, pokud nejsou zohledňovány, vedou k tomu, že žáci umí sice gramatiku i slovní zásobu, ale chybí jim výslovnostní znalosti a schopnosti, které mohou narušovat jejich komunikační schopnosti. Cílem je představit účastníkům také praktická cvičení, která mohou použít ve výuce, a jejich žákům mohou pomoci správně vyslovovat a vnímat významové rozdíly v případě chybné výslovnosti či intonace.


Obsah akce

Seminář představí posluchačům základní aspekty fonetiky s přihlédnutím k britským standardům. Budou představeny konkrétní hlásky, jejich obměny v kontextu slabik a slov a srovnání s hláskami českými, tj. budou vytyčeny rozdíly, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak hlásky chybně vlivem mateřského jazyka. Následně budou v semináři popsány základy přízvuku a jeho vliv na změny významu slova, základní intonační vzorce britské angličtiny, které jsou typické a rozhodující pro výpovědní hodnotu dané komunikační jednotky. Seminář je koncipován tak, aby pro každý jev byla představena cvičení, která lze využít ve výuce: nejen pro praktický nácvik správné výslovnosti jednotlivých jevů (fyzickými cvičeními, obrázky, zvukovými labyrinty, básničkami, poslechovými cvičeními, užitím výslovnostních kontrastů, užitím fonetické abecedy, rytmizovanými texty), ale i pro pochopení významových rozdílů v případě chybné výslovnosti či intonace.


Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Vzhledem k tomu, že jde o seminář fonetický, nelze jej realizovat v rouškách. Prosíme tedy účastníky, aby si s sebou místo roušek vzali ochranné obličejové štíty. Děkujeme za pochopení.

Olomouc, BUDE UPŘESNĚN

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat

Brno, BUDE UPŘESNĚN

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat

Praha, BUDE UPŘESNĚN

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 860 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace