PP 481 ŠIKANA JINAK

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
7471/2021-4

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogy orientovat se v problematice kyberšikany a sociálních sítí. Úspěšnost boje proti kybernetické šikaně totiž úzce souvisí s dostatkem informací, které žákům poskytujeme a také preventivními opatřeními, které škola nastaví. Účastníci se naučí rozpoznávat formy kyberšikany, včas zachytit její signály a aplikovat správný postup při jejím odhalení. Důraz je kladen na nepodcenění problematiky, pochopení důležitosti preventivních aktivit a bezpečného chování v kyberprostoru. Nedílnou součástí semináře je seznámení s výsledky výzkumů, a také příklady či kazuistiky, které účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí. Součástí semináře jsou věkově diferencované metody práce s pochvalami a tresty a také příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.


Obsah akce

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Praha, 29.11.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Brno, 30.11.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Hradec Králové, 22.11.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Olomouc, 10.12.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace