ČJ 271 Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a jazykových dovedností žáků na druhém stupni základních škol

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
9374/2020-4-238

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem tematicky různě zaměřených textů pro vývoj pracovních listů ve výuce českého jazyka a literatury a inspirovat je k hledání cest, jak prostřednictvím těchto nástrojů efektivně rozvíjet, případně ověřovat čtenářské a jazykové dovedností žáků na druhém stupni základních škol. Základním cílem je ukázat pedagogům metodicky správné postupy při tvorbě pracovních listů a využití úloh v nich a naučit je tyto postupy realizovat při vývoji, úpravách i použití pracovních listů. Účastníci si prohloubí dovednosti v oblasti hledání didaktického potenciálu textů různého charakteru. Účastníci programu budou vytvářet pracovní listy a argumentačně obhajovat účelnost jejich využití ve výuce. Znalosti a dovednosti získané absolvováním vzdělávacího programu uplatní jeho účastníci v běžné výuce i při přípravě žáků na jednotnou přijímací zkoušku ke studiu na středních školách.


Obsah akce

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje pracovních listů, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet a případně i ověřovat čtenářské dovedností žáků druhého stupně základních škol. Program je založen na obecně platných principech a konstrukčních zásadách vývoje pracovních listů s akcentem na jejich využití při výuce českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy  Program má charakter praktické dílny, tzn. účastníci budou vytvářet pracovní listy k různým typům souvislých i nesouvislých textů. Při tvorbě pracovních listů si účastníci vyzkouší práci s různými typy úloh vhodnými k využití při rozvíjení čtenářských a jazykových dovedností, přičemž hlavní úsilí bude směřovat k vývoji materiálů tak, aby jejich využití ve výuce bylo orientováno zásadně k praktické práci žáků s texty. Účastníci se budou učit vytvářet pracovní listy dovednostního charakteru, tedy bez využití faktografie a terminologie, případně s jejich minimalizací. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty. Pozornost bude věnována také didaktickému potenciálu pracovního listu ve výuce – tedy návaznosti a propojenosti mezi cílem (čeho chci pomocí pracovního listu dosáhnout), nástrojem (text + úlohy) a vyhodnocením práce žáka (způsob/kritéria hodnocení). Účastníci budou pracovat také s rozeznáním a analýzou běžných konstrukčních i obsahových vad pracovních listů a úloh v nich užitých; východiskem práce budou výhradně autentické texty.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat):

- základní zásady vývoje pracovních listů k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností

- aplikace souvislosti cíl; prostředek; hodnocení v pracovních listech

- rozlišení úloh pracujících s jazykovými a čtenářskými znalostmi a dovednostmi se zřetelem k užití u žáků druhého stupně základní školy

- práce s konstrukčními a obsahovými vadami pracovních listů

- tvorba pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora) se zaměřením na konkrétní témata předmětné vzdělávací oblasti u žáků druhého stupně základní školy

Hradec Králové, 18.11.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Praha, 25.11.2021, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Brno, 04.11.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Olomouc, 11.11.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace