ČJ 272 Čtenářské dovednosti v odborném vzdělávání

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
9374/2020-4-238

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Vzdělávací program je výrazně orientován na praktické využití interdisciplinárních souvislostí, tedy na práci s propojováním znalostí a dovedností z různých oblastí formálního i informálního vzdělávání. Kurz tak přispívá k očekávanému směru rozvoje vzdělávání v souladu s jedním ze záměrů revizí rámcových vzdělávacích programů a seznamuje účastníky s možnostmi rozvoje čtenářských dovedností a jejich propojení se studovanou odborností při případném využití modularizace školních vzdělávacích programů, jak to ukázaly výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání. Cílem programu je seznámit jeho účastníky s potenciálem oborově různě zaměřených textů pro rozvoj čtenářských dovedností žáků / studentů. Podstatným cílem je ukázat pedagogům správné postupy při tvorbě úloh ověřujících čtenářskou gramotnost na autentických textech a naučit je základním principům tvorby takových úloh včetně rozeznání běžných konstrukčních vad a nedostatků, a to při zachování oborové validity používaných textů. Vyučující si vyzkouší konstrukci zvoleného evaluačního nástroje (krátký test, pracovní list), jehož předmětem bude souběžné ověření odborných i čtenářských dovedností. Kurz tak vede k osvojování dovedností účastníků využít pro rozvoj čtenářských dovedností žáků specifické odborné zaměření, a napomáhá tak k propojování všeobecného a odborného vzdělávání v praxi škol, resp. k rozvoji využívání mezipředmětových a mezioborových vztahů a souvislostí. Znalosti a dovednosti získané absolvováním semináře uplatní jeho účastníci při běžné výuce.


Obsah akce

Předmětem programu je rozvoj a prohlubování čtenářských dovedností v odborných předmětech na středních odborných školách, odborných učilištích a vyšších odborných školách.  Autentické odborné texty mohou být pro řadu žáků/studentů tematicky velmi atraktivní, využívá se odborného zaměření žáků, což umožňuje efektivnější osvojování čtenářských dovedností žáky/studenty.

Vzdělávací program je zaměřen na získání dovedností učitelů potřebných k využití odborných oborových textů k rozvoji čtenářských dovedností. Účastnici si vyzkouší samostatnou tvorbu úloh odvozených od odborných oborových textů s vedením lektora a vývoj pracovního listu / krátkého testu jako nástroje k souběžnému ověřování odborných i čtenářských dovedností. Osvojování těchto dovedností totiž nebylo, a ani nyní často není, předmětem vysokoškolského studia učitelů českého jazyka a literatury. Práce v rámci kurzu bude probíhat ve skupinách v závislosti na oborové příslušnosti přihlášených účastníků (např. strojírenství, obchod a služby, zemědělství, elektro…). Účastníci kurzu si tak budou moci zvolit oborovost textů, a nimiž budou pracovat, aby mohli v maximální míře využít dovedností osvojených v kurzu při výuce.

 

Osnova:

- základní principy tvorby úloh včetně rozeznání jejich konstrukčních i obsahových vad;

- inspirativní seznámení s volně přístupnými příklady pracovních listů k rozvoji čtenářských dovedností s využitím odborných textů, zpracovaných v rámci projektu Spolupráce škol a firem, realizovaného NÚV v Praze.

- řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (ve skupinách podle oborové příslušnosti přihlášených účastníků);

- vývoj zvoleného evaluačního nástroje (krátký test / pracovní list) v závislosti na zvolené oborové příslušnosti textů;

- prezentace a obhajoba autorských evaluačních nástrojů za jednotlivé skupiny oborové příslušnosti, vzájemné připomínkování účastníky programu.


Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Dobrou náladu a tvůrčího ducha s sebou!

Praha, 09.11.2021, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Olomouc, 07.10.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Hradec Králové, 14.10.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Brno, 21.10.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace