ZŠ 117 Co je v hlavě, to se POČÍTÁ.

Předmět
Základní škola I
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Akreditace
343/2021-4-32

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Účastníci se seznámí s činnostmi a didaktickými přístupy, jejichž prostřednictvím lze účinně naplňovat nejdůležitější cíle vyučování matematice na 1.stupni ZŠ. Pro aktivní podporu těchto námětů a usnadnění jejich zprostředkování získají soubor nakopírovaných předloh.


Obsah akce

Modul 1 - 2 hodiny

Stěžejní cíle vyučování matematice na 1.stupni základní školy, učební texty a metodická literatura - přehled, zkušenosti, inspirace. Priority ve vzdělávání. Matematická gramotnost potřebná pro život. Možnosti zvyšování kultury numerického počítání. Hry ve vyučování jako účinný nástroj aktivizace žáků k potřebnému výcviku paměti. Didaktická hra a její postavení v podmínkách vyučování (hry univerzální a specifické, požadavky na didaktické hry). Prezentace inspirativních námětů.

Modul 2 – 2 hodiny

Nácvik numerace a procvičování základních početních operací s důrazem na aktivizaci myšlenkového úsilí žáků, respektování jejich věkových zvláštností a vytváření podnětného pracovního prostředí. Pozitivní motivace jako významný předpoklad efektivního vyučování. Konkrétní činnosti s podporou snadno dostupných didaktických pomůcek, originálních pracovních listů a manipulativních technik. Činnostní přístup a zážitkové učení ve smyslu "nejlépe si to vysvětlíme, když to uděláme".

Modul 3 - 2 hodiny

Rozvíjení geometrické představivosti a podněcování tvořivosti - význam, inspirace. Možnosti naplňování v podmínkách vyučování geometrie (koordinace ruky a oka, činnost rukou podněcuje činnost mozku) - ukázky ( skládanky, tečkovaná schémata, zašifrované obrázky, Digimat aj.). Podporování tvořivého přístupu, manipulativní zručnosti a zdokonalování technických dovedností využitím inspirativních činností, vytváření správných představ o rovinných útvarech (nejen), "zácvik" a zkušenost.

Modul 4 - 2 hodiny

Metody aktivníhovyučování, kooperativní formy práce (přednosti, možnosti využití), hodiny "jiné" matematiky, osvědčilo se v hodinách matematiky se zaměřením na podněcování logického a kombinatorického uvažování. Prezentace podnětných činností. Výměna zkušeností (brainstorming).

 

Prezentace činností zaměřených na zvyšování kultury numerického počítání posilováním efektivity pamětného učení a logického uvažování. Náměty vycházejí z přesvědčení, že matematika je z principu založená na učení se řady faktů z paměti, protože matematický aparát není cílem, ale prostředkem k dalšímu využití. Možnosti zařazení herních aktivit do hodin matematiky (hra je vynikající trénink pro mozek) s důrazem na podnětnou motivaci, smysluplnost a na co možná největší zapojení žáků, a to s ohledem na jejich znalosti.

Seminář má charakter tvořivé dílny s oporou velkého množství originálních pracovních listů a snadno uchopitelných a operativně využitelných didaktických pomůcek. Činnostní přístup ve smyslu „nejlépe si to vysvětlíme, když to uděláme“ nabídne účastníkům řadu v praxi ověřených přínosných zaměstnání, jež mají široké uplatnění při probírání aritmetického a geometrického učiva.

  • Matematická gramotnost potřebná pro život a priority ve vzdělávání.
  • Aktivizace myšlenkového úsilí – pozitivní motivace, respektování věkových zvláštností.
  • Podporování tvořivého přístupu a představivosti.
  • Osvědčilo se v hodinách matematiky „Jiná matematika“.

Pro účastníky

Vzkaz účastníkům

Účastníci obdrží publikaci s více než 130 inspirativními náměty a CD s kopírovatelnými pracovními listy.

Hradec Králové, 12.10.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 500 Kč

 objednat

Praha, 19.10.2021, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 500 Kč

 objednat

Olomouc, 26.10.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 500 Kč

 objednat

Brno, 09.11.2021, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 500 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace