BI 116 JAK ZAJÍMAVĚ UČIT DEVÁŤÁKY GEOLOGII V PŘÍRODOPISU

Předmět
Biologie
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení
Akreditace
40993/2019-4-38

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Ukázat učitelům, která geologická témata a vědomosti o neživé přírodě jsou žákům pro život užitečné, co je důležité a co doplňující. Doplnit mezery v základních vědomostech učitelů, kvůli nimž se často vyhýbají výuce přírodopisu v 9. ročníku. Cílem je rovněž vybrat z povinného obsahu dle RVP to podstatné a zredukovat informace pro život nepodstatné tak, aby výuka žáky bavila a chtěli se něco nového, zajímavého a užitečného dovědět.  


Charakteristika

Seznámit účastníky s hlavními přírodninami dělenými podle mineralogického a petrologického systému, které by měli žáci poznat a vědět o nich základní charakteristiku a především významem v přírodě a využitím pro člověka. Jejich tradiční výčet, předpokládaný rovněž RVP, je však pro praktický život příliš obsáhlý až nadbytečný a zpravidla žáky přetěžuje. V naší lekci budou zdůrazněny nejdůležitější, kterými lze zaujmout zvlášť dívky a zvlášť chlapce z hlediska jejich volby povolání, rozvíjení zájmu a pro další studium. Přírodniny ze školní sbírky musí znát nejprve učitel, aby je bezchybně mohl ukázat žákům a naučit je o nich. V diskuzi si účastníci vymění názory, zkušenosti a uvedou doporučení pro zkvalitnění výuky. Uvedeny budou i novinky z geologických věd i s využitím www.mapy.geology.cz.


Obsah akce

Čtyřhodinová vzdělávací akce bude rovnovážně rozdělena na část teoretickou a metodickou podle jednotlivých témat – viz osnova akce. Použitou technikou budou nové učebnice Přírodopis pro 9. ročník ZŠ, ISBN 978-80-88285-13-7, od brněnského nakladatelství Nová škola DUHA, s.r.o., kterou na akci dostanou zapůjčit (anebo si přinesou ze své školy, spolu s novým Pracovním sešitem Př9 od NNŠ Duha 2020) učitelé – účastníci kurzu. Nad probíranými tématy bude současně i diskuze a workshop k řešení žákovských úkolů a testů.

  • Mineralogie (vlastnosti, systém, výskyt a význam nerostů, řešení úkolů …)  – 1 hod.,
  • Petrologie (vlastnosti, systém, výskyt a význam hornin, řešení úkolů …) – 1 hod.,
  • Geologie (všeobecná, tektonická, historická, regionální ČR, půdy, voda) – 1 hod.,
  • Zajímavosti a pro život užitečné vědomosti o nerostných surovinách aj. – 1 hod.

Pro účastníky

Co si mají účastníci donést s sebou

Psací potřeby, stávající školní učebnice Př 9 plus Pracovní sešit Př 9 od vydavatelství, které jejich školu zásobuje.

Vzkaz účastníkům

Předpokládá se diskuse účastníků k probíraným i souvisejícím tématům, výměna zkušeností z praxe. Je možné přinést k určení vaše vzorky nerostů a hornin ze školní sbírky.

Brno, 19.11.2021, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 300 Kč

 objednat

Olomouc, 26.11.2021, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 300 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace