PP 499 Projekty ve výuce

Předmět
Pedagogika a psychologie
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Lektor(-ka)
Akreditace
7313/2019-3-257

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Účastníci semináře si uvědomují výhody či nevýhody projektového učení. Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení školních projektů. Účastníci vytvoří ve skupině vlastní školní projekt na vybrané téma. Vymění si zkušenosti s vlastními, již realizovanými projekty, případně navrhnou další způsoby a možnosti zařazení projektů do školních vzdělávacích programů.


Obsah akce

V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty přehledy klíčových kompetencí a průřezových témat, jejich možné začlenění do školních vzdělávacích programů, možnosti jejich plánování, realizace a vyhodnocování. Na základě získaných informací je ve druhé části semináře účastníkům dána příležitost vytvořit projekt (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků). V závěrečné části účastníci vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a projektovém vyučování.

  • RVP ZV – cíle, klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti – 45 min
  • Průřezová témata ve ŠVP – zařazení, realizace, hodnocení - výhody a nevýhody – 45 min
  • Projektové učení – obecné pojmy, typologie projektů – 45 min
  • Příprava předmětového, ročníkového a školního projektu s využitím PT v podmínkách vlastní školy a ŠVP – 180 min
  • Vyvození způsobů hodnocení všech typů projektů – 45 min

Hradec Králové, 07.10.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Brno, 11.10.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat

Olomouc, 13.10.2021, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 350 Kč

 objednat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace