ČJ 287 Verneovky jako prostředek k rozvoji mezipředmětových čtenářských dovedností

Předmět
Český jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Lektor(-ka)
Akreditace
9374/2020-4-238

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitele k propojování rozvoje čtenářských dovedností nalézáním souvislostí mezi jednotlivými vyučovacími předměty na základě čtenářských dovedností. Principem je pochopení a osvojení dovednosti nalézat v textu odpovědi na otázky z oborů zájmu vybraných vědeckých disciplín, především přírodních věd, a to nikoli na základě znalostí faktů v rámci daných věd, ale s využitím rozvíjení čtenářských dovedností žáků. Jedním z cílů programu je přispět k vědomí pedagogů o možném propojování na první pohled nesouvisejících vzdělávacích oblastí.


Obsah akce

Knihy Julese Verna patří ke zlatému fondu literatury pro děti a mládež. Mají své místo i v dnešní době a mohou velmi dobře posloužit k rozvoji interdisciplinárních dovedností. Verneovky charakterizuje nejen dobrodružný charakter příběhů, jejich čtenáři jsou konfrontováni s mnoha vědními obory – fyzikou, chemií, astronomií, biologií, matematikou, geografií i historií. K využití tohoto potenciálu verneovek ve smyslu rozvoje čtenářských dovedností napříč vzdělávacími oblastmi je směřován tento vzdělávací program. Účastníci budou pracovat s vybranými texty, v nichž se uplatňuje propojování různých vědeckých poznatků i předjímání budoucího vývoje, a budou tvořit pracovní listy s ukázkami vybraných textů s náměty k práci v hodinách českého jazyka a literatury, přičemž východiskem bude vždy rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat):

- přehledová charakteristika literárních témat reflektovaných J. Vernem;

- práce s vybranými texty J. Verna;

- tvorba pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace