Z 115 Globální klimatická a environmentální změna ve výuce zeměpisu

Předmět
Zeměpis
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Akreditace
28733/2021-4-821

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Cílem semináře je přiblížit účastníkům problematiku globální změny klimatu a životního prostředí, jako fenoménu, který se prolíná napříč řadou oborů a v menší či větší míře postihuje většinu světové populace. Ačkoliv se jedná o všeobecně známé téma, konkrétní jednotlivé příčiny a následné potenciální dopady tohoto jevu bývají často interpretovány nesprávně – ať už úmyslně nebo nevědomě. Z těchto důvodů je dobré, aby se mladé generaci dostalo pokud možno co nejvíce pravdivých a především objektivních informací o stavu prostředí, ve kterém žijí a budou žít. Tento seminář pedagogům nastíní základní možnosti, jakým způsobem uchopit tuto problematiku ve výuce na jejich škole – zejména s ohledem na komplexní, efektivní a přitom poutavé vysvětlení daného tématu.


Obsah akce

Seminář je zaměřen na představení tématu globální změny klimatu a životního prostředí, jejích pravděpodobných příčin a pozorovaných i očekávaných dopadů na lidskou společnost. Účastníkům semináře budou přiblížena stěžejní témata, která se přímo týkají klimatické změny a lze na nich prakticky poukázat na konkrétní příčiny a dopady tohoto jevu v prostředí střední Evropy. Seminář poskytne pedagogům základní rámec (konkrétní aktuální témata a různé náhledy na ně, zdroje informací, apod.) pro zapojení tématu klimatické a environmentální změny do výuky zeměpisu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace